Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Druh ndăm Dak Nong đah ntil nau kan “Gâp rŏng ma Bri dak gâp nơm”

10/10/2019 10:23 G10T+7

N’gor Dak Nong abaơ gĕh lơ 170.000 bu druh ndăm. Tĕng ntil nau kan “Gâp rŏng ma Bri dak gâp nơm”, tâm ăp năm lĕ lăn, bu druh ndăm lĕ gĕh âk nau kơl, nau mĭn gĭt nsrôih ndâk njêng nau rêh, nau pah kan, suy kơl n’hâm suan ndâk njêng bri dak.

Bu druh ndăm lĕ nuih n’hâm tâm rom gop, lĕ nuih n’hâm tâm nau kan, kơl bu nuyh bôn lan đah ăp ntil nau pah kan, nau kơl uĕh. Ăp n’gâng kan ndâk njêng nau kan, kơl n’hâm suan, ân dak m’ham, mât mray kloh uĕh ntŏk gŭ, n’jrăng, râl bu m’hĭk…, bư gĕh âk nau uĕh, nau pah kan ma n’gâng kan n’hanh nau kan bu druh ndăm.

​​​​​​

Ăp n’gâng kan uănh kh’lay nau kan ntĭm nau mĭn rêh, ndâk njêng bu druh ndăm gĭt tĕng nau way, gĕh nau pah kan uĕh, blau nti sơm, mĭn njêng nau kan

​​​​​​​​​

Ăp ntil ndơ bư, nau kan druh ndăm, pah kan kơl tâm bon lan way dơi âk bu druh ndăm ndâk pah kan

​​​​​​​​

Ðoàn viên, bu druh ndăm mbâk ka, gơi gĕh âk ka rêh tâm dak, bư kloh uĕh dak

​​​​​​

Nau kan khăm săm nau ji, pă dak si mô sŏk prăk ân ma bu nuyh o-ach, bon lan bu nong iê bu nuyh tâm mpeh wêch, mpeh ngai

​​​​​​​​​

Ăp đội, phung kan, kâu lạc bộ druh ndăm dônh n’dŏk gơi bư ân kloh uĕh ntŏk rêh

​​​​​​​​

Bu druh ndăm tâm bon lan, mpeh wêch, mpeh ngai ndrel ma r’năk nsrôih pah kan wăng sa, hao bư ndrŏng tâm nau rêh

Tuệ An – Hồ Mai

4,049
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.