Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Thanh niên Đăk Nông siz lưr yangz đuô, njênhk, uô tsưr luz nênhx

11/10/2018 10:17 G10T+7

Nôngz nhôngl đhâu, phat hui tinh thânx xung cich, tinhx nguêns, cxuô cxênhx đoanx, hôis, lưx lươngs thanh niên sâuv thangx tsangv xênhr tư sir jul yangz shuv tư tươngv, đaos đưc, cxiv tsang ntâu hoatx đôngs til lus jêx jos.

Ntâu canr bôs đoanx, thanh niên minhx cxưx nênhs tsơưs tsinhr lo tox điêux ciêns zôngx ziv hur hoatx đôngs đoanx, khav năng chox, kra chia cxiv tsang cxuô phong tsox đoanx. Lưx lươngs thanh niên zov chênhr phuôv tsangr cinh têr, uô nênhx truôx tsuô zus haz chuôz zis. Txix ntơư, chor tsov cưv cơ sơv đoanx tưz cxiv tsang lo cxênhx thanh niên muôx lir tươngv cach mangs, uô tsưr luz nênhx.

Đoanx viên, thanh niên minhx cxưx Chu, xar Nâm N’đir (Krông Nô) trâu saz phuôv tsangr cinh têr kông lông

Chi đoanx Thangx tsangv Bov tônx thiên nhiên Tax Đungx zus buô angr chia pangz chor cưr shuv xinhz pluôs muôx điêux ciêns môngl cơưv

Muôv H’Oangh Bkrông, minhx cxưx M’nông, Bir thư Đoanx thix trânr Ea T’ling (Cư Jut) sir jul, cuz saz hur hâux lưv đoanx

Cxuô cxênhx đoanx, hôis, lưx lươngs thanh niên sâuv thangx tsangv xênhr phat hui vai tsox xung cich hur cxiv tsang jêx jos yaz

Đoanx viên, thanh niên nhoz jêx jos, tưz phat hui lo tinhr tưx jac, năng đôngs môngl côngv cxuô hoatx đôngs đoanx

Muôv Thix Thaov, Phor Bir thư Đoanx xar Quangv Trưx (Tui Đưc) trâu saz môngl côngv chor hoatx đôngs, sinh hoatx đoanx zos cxênhx saz phat đôngs

Y Sơn

4,274
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.