Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Druh ndăm Dak Nong tâm rlong nti ren, mô klach rĭ aơ, bư tơm nau rêh

11/10/2018 10:17 G10T+7

Tâm ăp năm lĕ lăn, n’hao nuih n’hâm pah kan, kơl n’hâm soan, ăp ntŏk kan đoàn, hội, phung druh ndăm tâm lam n’gor lĕ nsrôih nti ren tâm nau mĭn, nau sŏng srăng tâm nuih n’hâm, ndâk bư nau kan kơl bon lan.

Âk kan bộ đoàn, druh ndăm bu nong iê nuyh dơi sâm kơl pah kan uĕh tâm nau kan đoàn, n’hao nau kan ndjôt bôk, ntĭm gai ndâk njêng ăp ntil nau pah kan. Phung druh ndăm nsrôih n’hao nau wăng sa, bư ân nau rêh khăn păng nơm n’hanh rnăk gĕh nau đăp mpăn. Yor nĕ, ăp ntŏk ndâk kan đoàn lĕ ndâk njêng bu druh ndăm gĕh nau mĭn kăch mạng, mô klach rĭ aơ, bư tơm tâm nau rêh.

Ðoàn viên, druh ndăm bu nong Dao, xă Nâm N’đir (Krông Nô) nsrôih n’hao nau kan wăng sa bư mir jan ba

Chi đoàn Ntŏk Mât chiă bri dak Tà Ðùng rklăch prăk tâm kon sur neh gơi sŏk prăk kơl ân ăp kon se gĕh nau rêh o-ach dơi hăn nti sam bŭt

Yuh H’Oanh Bkrông, Bu Nong, Bí thư Ðoàn bon jê Ea T’ling (Čư Jŭt) lĕ nuih n’hâm, ngăch mprăl tâm nau pah kan đoàn

Ăp ntŏk kan đoàn, hội, phung druh ndăm tâm lam n’gor lĕ n’hao nuih n’hâm pah kan kơl ndâk njêng bri bon mhe

Ðoàn viên, druh ndăm ăp thôn, bon lĕ n’hao uĕh nau kan pah kan êng, blau tâm ăp ntil nau kan đoàn

Yuh Thị Thảo, Groi Bí thư Ðoàn xă Quảng Trực (Tuy Ðức) nsrôih pah kan ân uĕh ăp ntil nau ndâk kan, ntil nau kan đoàn yor ntŏk kan ka lơ ndâk

Y Sơn

3,837
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.