Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tox tsongs tsuô phuôv tsangr cinh têr kôngz lông nhoz xar Đăk Ru

07/09/2017 09:55 G9T+7

Xar Đăk Ru (Đăk R’lâp) muôx 2.953 tsêr, yangx 10.100 tus nênhs, hur ntơư tsôngv box minhx cxưx muôx 442 tsêr. Chia pangz pêx xinhv phuôv tsangr cinh têr, cxuô cxênhx chinhr cuênx haz nganhx tsưc năng tưz pangz pênhr, cir thuôx, cxiv tsang ntâu mô hinhx cinh têr chos đuô cax phê, chos txir lưs mangz, phưx txoz…

Hur ntơư, pêx xinhv hur xar tox tsongs uô muôx kangz hâu mô hinhx chos kôngz, zus tsax. Txus nuôr, tangs nro xar muôx 5.785 ha angr chos cxuô zangv cao su, cax phê, phưx txoz, ntông nox txir, kôngz lông cxuô zangv; zus 5.437 tus tưv, nhux haz yangx 30.000 tus keiz us. Sâu fênhx đrăngz ntơưv pêx xinhv lo 34 chơưx nhiax/tus nênhs/shông; chor chuôz zis pluôs hur xar txu grêl yuôr 433 tsêr.

Iz chik câuv xar Đăk Ru hnuz nuôr

Ntâu chuôz zis pêx xinhv chos tưz pâuz chos hlôngr chor angr cax phê lâul, sâu nhangx xangv lo 5 tênhr/ha

Điêux lo pêx xinhv hur xar chos 1.590 ha, sâu fênhx đrăngz lo 0,6 tênhr nôngz/ha

Tangs nro xar muôx yangx 178 ha phưx txoz, nhis nuôr tangz tov phuôv vangv haz hluz jông

Iz făng chos cxuô zangv cax phê, điêux, phưx txoz, cao su, nênhs kôngz tsinhv chos 183 ha txir lưs mangz, bơ, sâux jiêng, chôm chôm…

Nênhs kôngz zus hur guôx cênhz tso zus hur hangr cao su yangx 5.430 tus tsax cxu

A Trư

2,592
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.