Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tăng cường triển khai công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm

14/10/2021 14:57 G10T+7

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 (Nghị quyết số 01/NQ-TU của Tỉnh ủy), Nghị quyết số 110/NQ-HĐND của HĐND tỉnh thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025 (gọi tắt là Kế hoạch số 103).

Mục tiêu cụ thể tạo việc làm mới và việc làm tăng thêm cho trên 90.000 lượt người. Trong đó, tạo việc làm cho đồng bào DTTS chiếm khoảng 30% so với tổng số lao động được tạo việc làm của tỉnh; đào tạo nghề cho trên 20.000 người; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 45% năm 2020 lên 57,5% năm 2025… Các nhiệm vụ triển khai thực hiện như tạo việc làm thông qua các chương trình phát triển kinh tế xã hội; hỗ trợ tạo việc làm thông qua việc ủy thác cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác; hỗ trợ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; phát triển giáo dục nghề nghiệp…

Toàn tỉnh hiện có 19 cơ sở giáo dục nghề nghiệp. (Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021

 

Năm 2020, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đào tạo nghề cho 5.914 người; tỷ lệ có việc làm sau đào tạo đạt 80%. (Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021)

Từ năm 2020 đến tháng 9/2021, số lao động được tạo việc làm mới và việc làm tăng thêm của tỉnh là 31.294 lượt ngườ

Mục tiêu trong năm 2021 đào tạo thêm cho 4.000 người. (Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021)

Các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tích cực định hướng nghề nghiệp cho nhiều học sinh sau các kỳ thi tốt nghiệp THPT. (Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021)

Phụ nữ DTTS tham gia lớp học nghề dệt thổ cẩm. (Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021)

H' Mai

6,475
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.