Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tâm Thắng mât mray nau kan vâng tanh

13/02/2020 10:30 G2T+7

Tĕng che Trần Thế Quang, Kô ruanh UBBL xă Tâm Thắng (Čů Jŭt), tâm lam xă abaơ gĕh dăch tât 40 oh nur bu ur blau vâng tanh, rêh ta 4 bon: bon Trum, bon Nui, bon Ea Pô, bon Buôr.

Bơh đah nĕ, ta bon Nui lĕ ndâk njêng du Ntŭk vâng tanh ndrel yor gru H’Ðá Êya bư kô ruanh. Âk bu ur R’đe ta aơ lĕ nuih n’hâm gơi mât mray, hao dŏng nau kan vâng tanh bơh bu nong khăn păng nơm. Gĕh mông mru, khăn păng ndăn tanh siăm, tanh bŭt, tanh dŭng cheng, tanh nah… Ndơ gĕh vâng tanh dơi prăp dŏng tâm r’năk, jêh rĭ tăch bơh tach ân bu r’văt, gơi n’sĭt tay prăk rêl tâm nau kan kan, uĕh tay nau rêh ôi mhau.

Bu ur R’đe xă Tâm Thắng vâng tanh ta wâl rbŭn bon

Gru H’Ðá Êya mbơh hưn nau uĕh ăp ntil rup kao vâng tanh ân ma bu druh gĭt

Nah jêh dơi tanh bơh bu ur R’đe xă Tâm Thắng dơi bu mpơl, mbơh hưn ân bu năch gĭt ta ăp nar rbŭn nau way

Âk bu năch uănh joi nê nê nau way vâng tanh bơh bu ur R’đe ta xă Tâm Thắng ta nar rbŭn

Bu năch rlong nchoh mbăn bŭt ao yor bu ur R’đe xă Tâm Thắng vâng tanh

Bu ur R’đe lĕ ma nau k’hưm đah nah dơi tanh bơh bu nong păng

Hồ Mai

3,790
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.