Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Sinh viên tinhx nguêns côngv têk cxiv tsang jêx jos

09/08/2018 10:35 G8T+7

Đrul tinh thânx xung cich, cuz saz ntơưv shông hluôs, 25 sinh viên tinhx nguêns ntơưv Tsêr Cao đăngv Cinh têr – Đrôngl Hôx Chir Minh nde cêr tuôx nhoz ntơưv chor jêx jos xar Quangv Tinr (Đăk R’lâp) hur chiênr jix Cheix ntux cuz njuôz 2018.

Hur 28 hnuz ntơưv hnuôr, chor “chiênr sir tinhx nguêns” tsi langx phiv liv, nangs lus yangr ntu uô ntâu hoatx đôngs, hnuv uô tsinhz tas, cênhz tsôngv box minhx cxưx ntơưv hnuôr côngv têk cxiv tsang jêx jos yaz…

Tsov cưv ntâu chuôv zor zux, kruôz ntuôl tsuô chor cưr shuv xinhz lus uô nênhx văn hoar, phangx moz…

Khơưs hnux tsuô pêx xinhv hur chor hnuz lêr

Luôx đo, thoz đu lus ntâu ntu cêr haz tsêr văn hoar hur jêx jos

Yangz shuv ntâu môn cơưv tsuô chor cưr shuv xinhz minhx cxưx nênhs tsơưs

Sinh viên tinhx nguêns uô xangz trâu chưx mêv sâu ntơưr, cxuôz zênhx cơưv shuv puz chor cưr minhx cxưx nênhs tsơưs

Suôz luôs ntơưv chor cưr minhx cxưx nênhs tsơưs thâuv côngv uô si, zos lưu, sinh hoatx văn hoar hnuz hex

Mẫn Doanh

3,417
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.