Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ang na nao nau uĕh ka han rmanh “lĕ ranh khă nĕ mô gĕh rvĕn”

28/07/2017 09:46 G7T+7

Jêh sĭt hăn tâm lơh tâm su, ăp ka han tâm lam n’gor n’hao ntôh na nao nau uĕh Ka han Wa Hồ tâm nau rêh ôi mhau n’hanh pah kan tĕng nau ntĭm Wa Hồ: “Ka han rmanh lĕ ranh khă nĕ lah mô gĕh rvĕn”. Mô nsĭng, kâp Bri dak kơl, ăp ka han rmanh, ka han gĕh nau ji tâm săk jăn, bu nuyh gĕh nhâm soan ma bri dak gơih ngăn pah kan bư mir jan ba; rêh m’ak, rêh uĕh đah oh mon kon sau n’hanh gĕh âk nhâm kơl tâm bon lan. Khăn păng jêng bu nuyh gĕh nau pah kan uĕh gơih mpôl druh ndăm bơh kơi kơt kan.

* Quan Văn Ngữ nsrôih pah kan tâm bon lan

Che Ngữ way n’kôch bri mông tâm lơh tâm su kal e ân mo kon sau iăt

Ntơm năm 1975 tât năm 1989, che Quan Văn Ngữ, bu nong Tày ta thôn 4, xă Dak Plao (Dak Glong) pah kan tâm ka han ta n’gor Cao Bằng. Kal e tâm lơh ta Mpeh n’har bri Việt Nam – Khêch nĕ che gĕh âk ngăn nau khih tâm săk jăn yor tâm lơh tâm su, roh nau pah kan 75% n’hanh dơi bri dak kơl lah ka han gĕh âk nau ji tâm săk jăn. Năm 2008, r’năk che hăn ta n’gor Dak Nong ndâk njêng nau rêh mhe, che pah kan tâm ăp ntil nau kan tâm xă. Abaơ, che dôl kan bư Groi Kô ranh Mpôl bu nuyh Âk năm xă Dak Plao (Dak Glong). R’năk che âk năm na naơ dơi kơp lah r’năk gĕh nau rêh kloh uĕh.

* K’Dân lĕ nuih nhâm kan ân ma bon lan

Khă năm lĕ âk ur sai păng mray răk uĕh ơm du hec ta ca phê n’hanh du hec ta ca phê

Ka han gĕh nau ji tâm săk jăn K’Dân ta bon Bu Sôp, xă Dak Nia (Gia Nghĩa) lĕ gĕh 52 năm lăp Ðảng. Rlau 14 năm, che lĕ han kan ma kăch mạng, bư ka han tâm lơh tâm bri ta ăp n’gor Lâm Ðồng, Bình Phước, Dak Nong… Tâm ăp năm lĕ lăn, che lĕ nhâm soan kan ân ma bon lan tâm mpôih ka han n’qual, ka han rmanh, bu nuyh âk năm…

Che rêh dơh dăch, m’ak rŏng, mât rong kon sau uĕh

* Y Nhung Buôn Krông gơih tâm nau pah kan wăng sa

Jêh tha luh bư ka han, che nsrôih pah kan n’hao nau wăng sa tâm r’năk

Năm 1969, che Y Nhung Buôn Krông (deh năm 1950), xă Dak N’Drŏt (Dak Mil) lăp bư ka han n’hanh hăn tâm lơh ta Mpeh gŭ krap tâm lơh B4 – Ăp n’gor IV, ta thôn Tân Tiến, xă Nâm Nung (Krông Nô) nar aơ. Năm 1978, che tha luh bư ka han, ndâk njêng nau wăng sa. Abaơ, r’năk che dôl tăm rlau 1,2 hec ta ca phê, rlau 200 gâng tiêu, ăp ntil tuh vanh, gĕh n’sĭt tâm nau kan rlau 100 rkeh prăk du năm.

Che way ntĭm nti, n’hưch kon sau tâm r’năk nti sơm ân blau gơi jêng bu nuyh gĕh nau pah kan uĕh ma bri bon

P.V

3,024
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.