Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Quangv Trưx zov chênhr phuôv tsangr nông nghiêps

29/11/2018 10:05 G11T+7

Xar Quangv Trưx (Tui Ðưc) muôx yangx 6.500 ha angr uô nox, hur ntơư chor angr chos kông lur nôngz nhôngl yangx 2.110 ha, kôngz ntêr shông muôx li 2.300 ha. Chor tsax cxu nhis nuôr muôx li 10.650 tus.

Chinhr cuênx cxuô cxênhx, cxuô nganhx tsưc năng muôx ntâu chêr đôs, chinhr sach pangz pêx xinhv ntơưv nuôr phuôv tsangr uô nox xưs li pênhr ưu đair lair suât, kra cir thuôx chos kôngz, zus tsax, cxiv tsang cêt câur has tângx… Đhâu ntơư, pangz pêx xinhv chênhr phangx, trâu saz uô nox uô hâuk, xair kôngz, tsax huv phuôz chuô, đêx angr chia cxangz nzir cinh têr chuôz zis. Txus nuôr, sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tuôz nênhs lo yangx 30 chơưx nhiax/shông.

Xar Quangv Trưx tưz cxiv tsang yênhx châuv km cưx đêx, pangl đêx chia pangz mangx pêx xinhv uô nox uô hâuk

Iz făngz chos cax phê, tsôngv box M’nông nhoz jos Bu Prăng I tsinhv chos ntông măc ca

Chinhr cuênx xar zov chênhr hâux lưv pangz pêx xinhv phuôv tsangr uô nox, cxuôv yaiz txu pluôs

Kos laz los six huv đêx angr trôngx qơư, pêx xinhv tưz chos ntâu thangx chia cxangz nzir cinh têr

Ntâu ntu cêr môngl tsuô thangx tsangv uô nox lo luôv mox nhex, chia pêx xinhv zôngx ziv môngl lus

Y Sơn

2,621
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.