Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Quảng Trực uănh kh’lay n’hao n’sĭt nau uĕh ta nau pah kan bư mir jan ba

29/11/2018 10:05 G11T+7

Xă Quảng Trực (Tuy Ðức) gĕh lơ 6.500 hec ta neh bư mir jan ba, tâm nĕ neh tăm tuh vanh ăp năm lơ 2.110 hec ta, neh tăm tơm jŏ năm tâm 2.300 hec ta. Lĕ rngôch ndrôk rpu, pêp iăr gĕh tâm 10.650 mlâm.

Ăp ntŏk, ăp n’gâng pah kan lĕ gĕh âk nau kơl, nau ân gơi kơl bu nuyh bon lan ntŏk aơ hao nau bư mir jan ba tâm ban ân manh prăk, ntĭm kĩ thuật srih tăm, chiă rong mpô mpa, bư gung trong ăp ntil… Tă bơh nĕ, suy kơl bu nuyh bon lan hao êng tâm nau kan, nsrôih bư mir jan ba, ruăh tơm tăm, mpô mpa rong ân di ma trôk nar, neh ntu gơi n’hao nau wăng sa tâm r’năk. Tât abaơ, gĕh n’sĭt du he bu nuyh kan lơ 30 r’keh prăk du năm.

Xă Quảng Trực lĕ bư âk km bong dak hoch, koai nglau dak gơi gĕh dak song bư mir jan ba ân ma bu nuyh bon lan

Bơh đah tăm ca phê, bu nuyh Bu Nong ta bon Bu Prăng I tăm tay tơm mắc ca

Ntŏk kan tâm ta xă uănh kh’lay nau kan sâm kơl, kơl bu nuyh bon lan hao nau bư mir jan ba, lâm nau rêh o-ach

Tơm bum prŭm tâm di ngăn ma neh ntu tâm xă, bu nuyh bon lan lĕ tăm âk gơi n’sĭt tay prăk tâm nau wăng sa

Âk trong hăn luh lĕ dơi bri dak bư jêng trong bê tông, gơi gĕh trong rdeh rdeng ndu ndơ gĕh bư mir jan ba ma bu nuyh bon lan

Y Sơn

2,990
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.