Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Quảng Tín nsrôih pah kan ân lôch ntil nau kan ndâk njêng bri bon mhe

08/11/2018 09:36 G11T+7

Tâm năm 2017, jêh kan gĕh 13/19 ntil nau kan ndâk njêng bri bon he, xă Quảng Tín (Dak R’lâp) abaơ dôl pah kan ngăch, lĕ n’hâm soan gơi pah kan ân lôch ăp ntil nau kan e hŏ jêh.

Xă lĕ nchŭn ăp ntil nau kơl bơh bri dak n’hanh bu nuyh bon lan gơi ndâk njêng ntil nau kan bơh 6 ntil, gĕh: Bư trong hăn, bư wâl sam bŭt, bư wâl rbŭn tâm bon lan, y tế, răl mray kloh uĕh ntŏk gŭ n’hanh kloh uĕh mô gĕh khih piăng trau sa. Tĕng nau nchră kan, xă nsrôih pah kan ân lôch gơi dơi kơp di xă bri bon mhe ta năm 2018.

Du ntŏk tâm ka lang xă Quảng Tín nar aơ

Jêh bư wâl chơ tăch drăp Quảng Tín, xă lĕ jă đă ăp bu nuyh tăch drăp lăp ta wâl chơ gơi tăch drăp ndơ

Âk wâl rbŭn, wâl nau way ta ăp thôn, bon dơi nkra tay n’hanh nkra mhe; ăp ntil nau kan, pâl mpât săk jăn dơi ndâk tâm bon lan

Trạm Y tế mhe xă dôl dơi ndâk nkra, klăp mĭn lah dơi bư jêh lôch khay 11/2018 aơ

Ăp wâl sam bŭt kon se jê, wâl sam bŭt gưl I n’hanh gưl II lĕ dơi bu bư ân uĕh n’hanh nŭm ăp ntil ndu ndơ dŏng nti, kơp ta ntil nau kan 5 lah wâl sam bŭt lĕ dơi bu bư uĕh

Ăp thung nkhŭt n’dŏk dơi bu pă tât ta ăp thôn, bon; ndâk njêng ntŏk rêh, ntŏk pah kan ndrêh – kloh – uĕh

Ntŏk kan bri dak ta xă đah ăp ntil ndơ dơi nkra tay n’hanh nkra mhe, gơi gĕh ntŏk kan ma bu nuyh bon lan

Mẫn Doanh

2,752
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.