Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Quảng Tâm lơ nar lơ hao n’hanh plăch r’gâl mhe

13/12/2018 13:59 G12T+7

Xă Quảng Tâm (Tuy Ðức) abaơ gĕh 5 thôn, 1 bon đah 5.240 bu nuyh. Dơi trĕng kơl bơh ăp phung kan n’hanh ntŏk kan bri dak ma bu nuyh bon lan ăp gưl, tât abaơ, âk ngih wâl gung trong tâm xă lĕ dơi ndâk bư nŭm tâm ban gĕh trong hăn tâm bon lan, wâl sam bŭt nti; trạm y tế…

Âk ntil tơm tăm mhe, gĕh play âk dơi bu nuyh bon lan dŏng tăm gơi n’hao tay prăk n’sĭt tâm nau pah kan. Yor nĕ, nau rêh gĕh drăp ndơ, nau rêh tâm nuih n’hâm bu nuyh bon lan lơ nar lơ hao. Gĕh n’sĭt prăk kan tâm du he bu nuyh du năm tât 40 r’keh prăk.

Trạm y tế dơi bư têh uĕh đah ăp ntil măy dŏng khăm, săm nau ji, răk mray  n’hâm soan ân ma bu nuyh bon lan

R’noh kon se jê tât năm dơi hăn nti sam bŭt gĕh 100%

Bu nuyh bon lan bon Bu N’Ðơr ân nđâp neh, kơl n’hâm soan ndrel ma Bri dak bư trong hăn tâm bon

Ca phê jêng du ntil tơm tăm kh’lay dơi bu nuyh bon lan tăm âk ta xă gĕh n’sĭt jêh peh tât 3 tân du hec ta

Ăp năm dăch abaơ, xă sŏk tay tơm măc ca tăm gơi n’hao nau wăng sa nâp k’nơm ma bu nuyh bon lan

Bu nuyh bon lan tăm tay ăp ntil tơm tăm iê nar hơi n’hao tay prăk gĕh n’sĭt tâm nau pah kan

Nau wăng sa đăp mpăn, âk r’năk bu nuyh bon lan lĕ bư ngih wâl têh uĕh

A Trư

4,726
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.