Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Quảng Sơn hao nau pah kan tăm tơm sa play

11/04/2019 10:03 G4T+7

Xă Quảng Sơn (Dak Glong) abaơ gĕh lơ 522 hec ta tơm tăm sa play. Âk neh tăm tơm ca phê lĕ jŏ, play mô hôm âk gơi tăm bum blang dơi ăp r’năk bu nuyh bon lan tâm xă r’gâl gơi tăm tay tơm bơ, cam, quýt, tơm play krŏch ntô đung, tơm play khuăr, play gŭng ga….

Ăp r’năk bu nuyh bon lan dŏng tơm tăm mhe gĕh play âk, uĕh, iê tu ndrŭng sa, mô kâp âk tŏ dak; tĕng kơt nau ntĭm khoa học – kĩ thuật gơi răk chăm, tŏ dak, ntơm ta nau kan aơ gĕh n’sĭt uĕh ngăn tâm nau wăng sa.

R’năk che Ngô Xuân Hiếu, bon R’Bŭt tăm tơm bơ 034 gĕh n’sĭt uĕh tâm nau wăng sa

Ntil nau kan tăm prit ranh Nam Mỹ năm tâl 3 ta r’năk u Chang Thị Huyền Linh, bu nong Nùng ta thôn 1B, xă Quảng Sơn dơi tăm tĕng nau ntĭm kông nghệ mhe

Ntil nau kan tŏ nkrem dak dơi ăp r’năk bu nuyh bon lan tĕng kơt pah kan gơi dŏng tŏ dak ân tơm tăm sa play

Nô Quỳnh Văn Tiền, bon R’Bŭt, xă Quảng Sơn m’ak tâm nau pah kan yor tơm cam ta r’năk nô tăm 6 hec ta lĕ gĕh play

Ăp r’năk bu nuyh bư mir Quảng Sơn ôp joi, nti kơt nau kan bư phân hữu cơ tăm ân tơm sa play ta r’năk nô Lê Tam Cường

Hồ Mai

2,668
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.