Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Quảng Phú nsrôih joi dak tŏ ân ăp ntil tơm tăm

19/03/2020 10:36 G3T+7

Xă Quảng Phú (Krông Nô) abaơ gĕh tâm 10.000 hec ta neh dŏng bư mir jan ba, tâm nĕ gĕh tăm ca phê, tiêu, điều, tơm tăm sa play.

Kơp êng yăn đông xuân 2019-2020, lam xă srih tăm rlau 300 tuh vanh ba mbo ăp ntil, dơi kan jêh 97% tĕng nau nchră kan. Abaơ, yor âk khay trôk mô saơ mih, bri duh nar jŏ nĕ gĕh âk neh tăm ăp ntil tơm tăm tâm lam xă abaơ mô tŏng dak tŏ, bư roh âk tơm tăm, play gĕh tăm. Yor nĕ, ăp nar abaơ bu nuyh bon lan tâm lam xă dôl lĕ n’hâm suan nsrôih joi dak tŏ, n’gang yăn kăl wai ma tơm tăm. Gơi pah kan uĕh joi dak tŏ ân ăp ntil tơm tăm, ntôm bôk yăn kăl wai xă lĕ ntĭm gai sŏk dak, dŏng dak ân si, dŏng têm nkrem dak; ndơp dŏng ăp trạm pom dak gơi r’hĭp dak tă bơh ăp nglau dak, n’hor dak, jêh rĭ jă đă bu nuyh bư mir tĕng kơt nau ntĭm, nau kan kông nghệ mhe gơi tŏ têm nkrem dak.

Trạm pom dak bon K’Tăh ndơp dŏng gơi bu nuyh bon lan thôn Phú Lợi gĕh dak dŏng tŏ ma rlau 100 hec ta ăp ntil tơm tăm

Trạm pom dak D12 gĕh 3 măy, du mlâm măy dơi pom 270 met khối dak du mông, gơi pom dak tât ta ndrênh lŏ buôn Sưk n’hanh ndrênh lŏ D12

Bu nuyh bư mir bon K’Tăh uănh sam bŭt bu mbơh pơk mông nar pơk dak gơi gĭt nar sŏk dak tŏ ân ăp ntil tơm tăm

Bu nuyh Bu Nong ta thôn Phú Lợi sŏk dak lŏ gơi gĕh dak tâm lŏ tăm ba

Nô Y Chong tŏ dak tâ 3 ma tơm ca phê iêu n’ha, kro n’kĭng

Ăp năm dăch abaơ, âk r’năk bu nuyh bon lan lĕ r’gâl neh tăm mô tŏng dak gơi gơi tăm tơm sa play, n’gang nô nau mô tŏng dak tŏ

Y Sơn

1,538
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.