Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Quangv khê trâu saz cxiv tsang cơ sơv hax tângx thiêt iêur, pangz pêx xinhv

13/10/2016 14:35 G10T+7

Xar Quangv Khê (Đăk Glong) muôx 3.169 tsêr, 12.209 tus nênhs đrus 23 hair nênhs nhoz uô cê; hur ntơư, minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz qơư Max, M’nông, Ê đê txir 25%.

Nôngz nhôngs đhâu, trôngx qơư tưz hu grul ntâu zangv pênhr đrus pêx xinhv đâux tư ntâu công trinhx thiêt iêur pangz sinh hoatx, uô nox uô hâuk sưs li cêr môngs lus, tsêr văn hoar, đêx nyaz, pangs đêx, tsêr cơưv ntơưr… Xangv hur chor shông 2014 – 2015, xar tưz hu grus, siz shơư pênhr ntơưv ntâu tsangz cxênhx, jưs anr lo 16,3 ntâu tiv nhiax chia cxiv tsang cơ sơv hax tângx. Txus nuôr, iz cxa tiêu chir lux hur tsangz cxênhx cxiv tsang jêx jos yaz tưz uô tar sưs li cêr môngs lus, thuiv lơis, pangx tênhz, caz jêx jos, bưu điêns, zor zux, văn hoar…, uô hlôngr txangr sai hur pêx xinhv luz nênhx.

Tsêr mâmx non Hoa Hôngx lo pangz pênhr uô nzir 2 phongx đa năng, pangz lo jông cơưv shuv, uô si tsuô jê 450 tus nhuôs shuv xinhz

Pêx xinhv tsês angr, yưv 25% pênhr đrul Têz qơưscxiv tsang cêr pangz tiêu chir cêr môngs lus lo uô tar

Tsêr văn hoar côngx đôngx lo cxiv tsang siz shơư ntơưv chor pênhr Jưs anr 3EM

Tangs nro xar muôx 11 công trinhx thuiv lơix đangr 1.230 ntâu ha, lo đêx uô kôngz tsuô 12 jêx jos đrul 5.000 ha kôngz lông

Caz yaz xar Quangv Khê hoatx đôngx muôx nux grê, đap ưngr nhu câux muôs zuôr ntơưv pêx xinhv

Bình Nhi

847
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.