Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Quan tâm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc thiểu số

24/10/2019 10:45 G10T+7

Thực hiện các Đề án “Bảo tồn phát huy Lễ hội - Hoa văn - Cồng chiêng và nhạc cụ của các dân tộc tại chỗ tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2010 – 2015”, đến nay, toàn tỉnh đã khôi phục và phục dựng 50 lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ.

Ngành văn hóa đã sưu tầm được trên 3.000 hiện vật thuộc các lĩnh vực lịch sử, văn hóa dân tộc, khảo cổ học, ảnh thời sự… Kết quả kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc thiểu số cho biết, toàn tỉnh có 186 bộ chiêng, 1 bộ goong prac, 1 bộ goong pe, 1 bộ đàn đá hiện còn lưu giữ trong cộng đồng các dân tộc; khoảng 194 nghệ nhân biết chế tác và sử dụng nhạc cụ dân tộc; 12 nghệ nhân nhớ và hát kể được Ot N’drong M’nông; 106 nghệ nhân biết và kể được truyện cổ; 139 nghệ nhân biết kể luật tục và phong tục tập quán truyền thống của cộng đồng…

​​​​​​​

Nhiều lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số được khôi phục, phục dựng

​​​​​​

301 nghệ nhân biết và hát những làn điệu dân ca

​​​​​​​​​​​

Toàn tỉnh có 698 nghệ nhân biết diệt thổ cẩm truyền thống (cả dân tộc phía Bắc)

​​​​​​​

Có hơn 50 nghệ nhân biết làm cây nêu truyền thống

​​​​​​

363 nghệ nhân biết đan lát truyền thống của dân tộc mình

​​​​​​​​​​​

Toàn tỉnh có 69 nghệ nhân biết và sử dụng đàn Tính - hát Then

Hồ Mai

4,021
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.