Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Txir kangz jiz sâuv angr phiv liv

25/02/2021 10:18 G2T+7

Xar Đăk R’măng (Đăk Glong) muôx trôngz saz, kror hangr tuz, nxangz haz angr tsi jông so li đuô thangx tsangv. Tangz sis, đrul sir jul nrar cơưv, đâux tư, ntâu chuôz zis tưz hlôngr chor trôngz angr nzâul zos chor vangx ntông nox txir, sâu lo nhiax ntâu.

Tangs nro xar nhis nuôr muôx yangx 20 ha cam, quýt, txir lưs muôv cangz tưz hlang trâu ntu txi txir, cinh joanh; tox tsongs tiv zix nhoz jos 7. Chor angr chok por lênhx chok, tu trơưs făngz sinh hocx, đamv bob sanv phâmv an toanx thưx phâmv. Ntâu chuôz zis tưz muôx chor txir tsât lươngs ntâu, lo thix trươngx nhiav xưs li cam sành, quýt đường, txir lưs muôv cangz tơưr njuôz… Đrul tiêmx năng phuôv tsangr ntông nox txir, hôix nênhs kôngz tưz cênhz đrul chor chuôz zis pêx xinhv bangx cxix cxuô ntâuz ntơưr cxiv tsang hơx tac xar uô txir ntông hur saz, đrul đinhs hươngr zos sanv phâmv OCOP ntơưv trôngx qơư.

Chor trôngz kos ntông, poz cưs lo hlôngr bâuv chor vangx ntông nox txir sâu nhiax ntâu đuô

Nênhs kôngz xar Đăk R’măng zôngv chuôz chia chuôz cangz njâuv cxuôv hav vangx txir ntông

Iz făngz zov chênhr sir zôngv cxuô zangv chêr phâmv sinh hocx, nênhs kôngz chok txir ntông ntơưv nuôr sir zôngv chor tsưr ziv thuv công xưs li krưr nangz por vêv txir

Chor “txir kangz” sâuv angr nzâul uô kangz 4 shông ntâu chok lo muôs đrul grê saz sâu lo nhiax ntâu trâu nênhs kôngz

Nênhs kôngz xar Đăk R’măng đê txir cam

Chor txir cam xoàn cưs nênhs kôngz xar Đăk R’măng chok muôx tsât lươngs jông, muôx cuô haz kangz jiz, lo thix trươngx nhiav

Hồ Mai

1,277
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.