Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kuôl pux M’nông trâu saz môngl uô cxuô hâux lưv tsôngv langx

07/03/2019 15:53 G3T+7

Kuôl pux M'nông sâuv thangx tsangv xênhr ziz hnuz ziv hlôngr saz xangr, nrar chor yaz, jông. Li ntơư tix vi tưz phat hui nôis lưx chia hlang đhâu pluôs, cxiv tsang chuôz zis vangv mênhx, trâu saz môngl côngv cxuô hâux lưv nhoz trôngx qơư.

Lơr sir jul hur cơưv shuv, lo đôngs haz uô hâux lưv, uô lo muôx kangz hâu sâuv cxuô făngz hur luz nênhx tsôngv langx. Ntâu kuôl pux M'nông tsinhv zos chor canr bôs zov chênhr nhoz cơ sơv, ntâus ntêx, trâu saz hur đăngs nuv. Lơr ziv hnuz ziv phat hui vai tsox ntơưv zus hur uô trơưs, cxiv tsang, uô muôx kangz hâu cxuô phong tsox xưs li: “Coz hâux lưv têz qơưs, gruôl hâux lưv hur tsêr”, “Kuôl pux siz pangz phuôv tsangr cinh têr”, “Cơưv shuv haz uô trơưs Lâul”…

Muôv H’Juyn (tiv oz sangz lâux tuôx), canr bôs WBMT  xar Trươngx Xuân (Đăk Song) trâu saz môngl hoatx đôngs văn nghês, khangr kra văn hoar M’nông

H’Thương, Phor Tsuv tinhx WBPX xar Nâm Nung (Krông Nô) (tov cơưk sangz lâux) cuz saz côngv cxuô hoatx đôngs văn hoar, tsôngv langx

Muôv Thix Nhum, Bir thư chi bôs jos Bu Prâng, xar Đăk N’Drung (Đăk Song) tsinhr ntâus ntêx pangz tix vi hur jos uô cxuô hâux lưv

Nghês nhân Thix Ai ntâu shông nuôr tưz zos “cô zor” kra nghêx ntul ntâuz txaix tsuô cxuô cxênhx hluôs nênhs M’nông ntơưv trôngx qơư

Pus H’Plơ (tiv oz tov xik tuôx) iz cê zos Bir thư chi bôs jos Sar Pa, xar Thuâns An (Đăk Mil) zos nghês nhân pêx xinhv, pangz ntâu đăngs jul hur tuôr tsês văn hoar truênx thôngr

Zos Bir thư Chi bôs cênhz Tsưr jos Đăk B’lao, thix trânr Kiênr Đưc (Đăk R’lâp), muôv Thix Grơu tsinhv zos lênhx kuôl pux uô nox - uô luôv coz

Hồ Mai

6,546
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.