Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu ur Bu Nong nsrôih pah kan ăp ntil nau kan tâm bon lan

07/03/2019 15:53 G3T+7

Bu ur Bu Nong tâm lam n’gor lơ nar lơ plăch r’gâl nau mĭn, gĭt ăp ntil nau pah kan, nau kan mhe. Yor nĕ oh nur bu ur n’hao nau blau gơi bư klaih nau o-ach, ndâk njêng nau rêh tâm r’năk ân uĕh lăng, nsrôih pah kan ăp ntil nau kan tâm bon lan.

Khăn păng mô rlu mĭn joi nau nti mhe, nau pah kan bư mir jan ba n’hanh nau pah kan ân ma bon lan, gĕh âk nau dơi pah kan uĕh tâm nau rêh. Âk bu ur Bu Nong lah bư kan bôk tơm tâm bon lan, hmô, lĕ nuih n’hâm tâm nau pah kan. Khăn păng lơ nar lơ n’hao ntôh tâm nau tĕng kan, ndâk njêng, pah kan ân uĕh ăp ntil nau kan tâm ban gĕh: “Blau nau pah kan tâm bri dak, blau nau pah kan tâm r’năk”, “Bu ur tâm kơl hao nau wăng sa”, “Nti sơm n’hanh tĕng kơt nau Wa”…

Yuh H’Juyn (tâl bar bơh ma ti), kan bộ UBMT xă Trường Xuân (Dak N’Soong) nsrôih pah kan , mbơh hưn ăp ntil nau way Bu Nong

H’Thương, Groi Kô ruanh UBBL xă Nâm Nung (Krông Nô) (bơh chiau ti) ngăch mprăl, lĕ nuih n’hâm pah kan răk mray nay way, nau pah kan

Yuh Thị Nhum, Bí thư chi bộ bon Bu Prâng, xă Dak N’Drung (Dak N’Soong) lĕ nuih n’hâm kơl oh nur bu ur tâm bon pah kan ăp ntil nau kan

Gru Thị Ai âk năm aơ lĕ jêng “nai ntĭm” nau kan vâng tanh ân ma bu druh bu nuyh Bu Nong tâm bon

U H’Plơ ( tâl bar bơh ma ti) kan bư Bí thư chi bộ bon Sar Pa, xă Thuận An (Dak Mil) lah du huê gru bu nuyh bon lan, gĕh âk n’hâm soan tâm nau kan răk mray nau way

Lah du huê Bí thư Chi bộ ndrel ma Kô ruanh bon Dak B’lao, bon jê Kiến Ðức (Dak R’lâp), yuh Thị Grơu blau tay bư mir jan ba - tăch rvăt drăp ndơ

Hồ Mai

6,496
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.