Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kuôl pux Cư Jut phat hui vai tsox hur cxiv tsang, por vêv tsưr cangr têz qơưs

17/10/2019 09:53 G10T+7

Hôis LHPN hênhx Cư Jut muôx 8 hôis cơ sơv, 127 chi hôis haz 1 hôis cơ sơv trưx thuôx đrul tangs nro 11.524 hôis viên. Hur ntơư hôis viên zos minhx cxưx nênhs tsơưs 5.610 lênhx, txir 48,6%.

Buôs đriv Đăk Wil muôx 1.453 hôis viên, txir 12,6% tangs nro hôis viên sâuv thangx tsangv hênhx. Cênhz đrul chor đônx biên phongx, nôngz nhôngl đhâu, kuôl pux sâuv thangx tsangv hênhx, tiv zix ntơưv xar buôs đriv Đăk Wil uô jông xangr, tsach nhiêms lus bov đamv an ninh tsâts tưs thangx tsangv buôs đriv, por vêv tsưr cangr têz qơưs. Tix vi kuôl pux tsinhv trâu saz phuôv tsangr cinh têr, siz pangz hlang đhâu pluôs, công vphong tsox “Kuôl pux trâu saz cơưv shuv, los đôngs sangr tos, cxiv tsang chuôz zis vangv mênhx”; jas kruôz hu yangz shuv 4 phâmv tsât “Tưx tin, tưx trongs, trung hâus, đamv đang” cênhz phong tsox cxiv tsang jêx jos yaz nhoz thangx tsangv buôs đriv...

Kuôl pux minhx cxưx nênhs tsơưs Cư Jut côngv saz tuz tros pêx xinhv

Kuôl pux Chu mlôngl xur mông lus an ninh đriv hur chor chuôv kruôz ntuôl, kruôz hu

Hôis LHPN Cư Jut sir zôngv pangz nhiax pênhr tsuô kuôl pux pluôs, uô nênhx txov nhev xar đriv nhoz truôx qơư

​​​

Chor Chi hôis kuôl pux hênhx Cư Jut zus buô angr pangz chor hôis viên kuôl pux xar đriv cxiv tsang cinh têr

Hồ Mai

967
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.