Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu ur Čư Jŭt hao dŏng nau blau tâm nau kan ndâk njêng, mât neh ntu bri dak

17/10/2019 09:53 G10T+7

N’gâng kan Ăp bu ur n’qual Čư Jŭt gĕh 8 n’gâng kan tâm bon lan, 127 chi hội n’hanh du hội trực thuộc đah lĕ r’ngôch r’noh hội viên gĕh 11.524 bu nuyh. Tâm nĕ hội viên lah bu nuyh bu nong iê bu nuyh gĕh 5.610 yuh, gĕh lơ 48,6%.

Kơp êng xă mpeh n’har bri Dak Wil gĕh 1.453 hội viên, gĕh lơ 12,6 lĕ r’ngôch r’noh hội viên tâm lam n’qual. Pah kan ma ăp mpôih ka han mât n’har bri tâm ăp năm lĕ lăn, bu ur tâm lam n’qual, tâm nĕ gĕh xă mpeh n’har bri Dak Wil mô rlu hao nau mĭn gĭt, nau kan uĕh gơi mât nau đăp mpăn tâm mpeh n’har bri, mât neh ntu bri dak. Oh nur bu ur nsrôih bư hao nau wăng sa, tâm kơl bư lĕ nau rêh o-ach, tĕng kơt nau kan “Bu ur nsrôih nti kơt, gĕh âk nau mĭn blau tâm nau pah kan, ndâk njêng nau rêh tâm r’năk uĕh lăng”; nau đă tâm rlong kan 4 ntil nau kan tâm nuih n’hâm “Mô klach rĭ aơ, hmô, lĕ nuih n’hâm ma r’năk, blau tâm nau kan ta r’năk” tâm r’nglăp đah nau kan ndâk njêng bri bon mhe tâm mpeh n’har bri.

Bu ur bu nong iê bu nuyh Čư Jŭt tâm rom gop, n’hao tâm nau kan, tâm r’nglăp nuih n’hâm ndrel ka han n’hanh bu nuyh bon lan

Bu ur Dao iăt bu mbơh nô nau mât đăp mpăn bri dak ta mpeh n’har bri ta ăp tâ rbŭn mbơh ntĭm, jă đă

N’gâng kan Ăp bu ur n’qual Čư Jŭt kơl ân manh prăk ma oh nur bu ur gĕh nau rêh o-ach, gĕh âk nau jêr tâm nau rêh ta xă mpeh n’har bri

​​​

Ăp Chi hội bu ur n’qual Čư Jŭt rklăch prăk têm nkrem tâm kon sur neh gơi dŏng kơl ăp hội viên bu ur tâm xă mpeh n’har bri hao nau wăng sa

Hồ Mai

1,057
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.