Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Phuôv tsangr cinh têr kôngz lông ntơưv xar Buôn Choah

17/05/2018 14:50 G5T+7

Xar Buôn Choah (Krông Nô) muôx 595 tsêr, yangx 3.200 tus nênhs, tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs muôx 65%.

Ntâu chuôz zis hur xar tưz pâuz uô trơưs khoa hocx cir thuôx hur nox, cxiv tsang ntâu mô hinhx chos kôngz, zus tsax huv, uô lo cinh têr muôx kangz hâu. Chor pơưk liên cêt chos blêx, poz cưs, kos laz…, pangz uô lo muôx kangz hâu đuô. Ntâu tuv hơpx tac, liên cêt zus tsax lo cxiv tsang tox điêux ciênx tsuô chor hôix viên lus pênhr, cir thuôx, muôs zuôr sanv phâmv…

Nênhs kôngz xar Buôn Choah uô blêx trơưs mô hinhx “đrăngs lax lux”

Hêx thôngr cưx đêx lo đâux tư cxiv tsang, đamv bov txâus đêx tsuôk tsuô cxuô zangv kôngz chos

Ntâu chuôz zis tưz đâux tư cxuô zangv kôngz chos yaz li bơ, txir lưv tsưz thiêux… sâu lo nhiax txas ntâu

Nênhs kôngz sir zôngv angr uô nox nhoz đêz hâur đêx chia chos kos las, poz cưs, jâuz cxuô zangv

Nênhs kôngz zus njêl hur guôx sâuv nav đêx Sêrêpôk

Cinh têr muôx jul, luz nênhx ntơưv pêx xinhv ziv hnuz ziv truôx

Y Krăk - Văn Tâm

3,030
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.