Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Hao nau kan wăng sa bư mir jan ba ta xă Buôn Chóah

17/05/2018 14:50 G5T+7

Xă Buôn Choáh (Krông Nô) gĕh 595 rnăk, rlau 3.200 bu nuyh, bon lan bu nong iê bu nuyh rêh gĕh 65%.

Âk rnăk tâm xă lĕ blau dŏng kơt khoa học kĩ thuật, ndâk njêng âk ntil nau srih tăm, chiă rong mpô pa di, gĕh n’sĭt uĕh tâm nau wăng sa. Ăp ntil nau kan tâm rnglăp tăm ba, mbo, bum chưn…, suy kơl n’hao kh’lay rnoh prăk tăch ndu ndơ. Âk ntŏk kan ndrel, tâm rnglăp chiă rong mpô pa sâm kơl ăp bu nuyh hội viên gĕh prăk manh pah kan, dơi ntĭm kĩ thuật, joi ntŏk tăch ndu ndơ ân kh’lay rnoh prăk...

Bu nuyh bư mir xă Buôn Choáh tăm ba lŏ tĕng nau kan “Ndrênh lŏ tăm ba âk”

Trong bong hoch dak, nglau dak dơi ndâk nkra uĕh, gơi gĕh dak tŏ ân ăp ntil tơm tăm

Âk rnăk bu nuyh bon lan lĕ rvăt ăp ntil tơm bơ, vải thiều gơi tăm… gĕh n’sĭt tay prăk dŏng tâm nau wăng sa

Bu nuyh bon lan ndăn neh bư mir jan ba ta ăp ntŏk ngai ma dak gơi tăm bum chưn, mbo, tuh vanh ăp ntil

Bu nuyh bon lan rong ka tâm ndrung ta dak Krong

Nau wăng sa hao, nau rêh âk bu nuyh bon lan rlau nar rlau đăp mpăn

Y Krăk - Văn Tâm

2,894
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.