Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Hao nau wăng sa bư mir jan ba ta Quảng Phú

25/10/2018 10:25 G10T+7

Tâm ăp năm lĕ lăn, bu nuyh bon lan ăp bu nong ta xă Quảng Phú (Krông Nô) uănh kh’lay ntrôl nau wăng sa bư mir jan ba tă bơh nau kan hao tăm ăp ntil tơm n’hanh chiă rong ndrôk rpu, pêp iăr.

Lam xă abaơ gĕh tâm 10.000 hec ta dŏng bư mir jan ba, tâm nĕ neh tăm ca phê gĕh lơ 1.500 hec ta, gĕh n’sĭt jêh peh tât ntơm 3,5 tân du hec ta. Ăp ntil tơm tăm gleh nar tâm ban gĕh ba lŏ, mbo, bum prŭm, tuh vanh… ât dơi bu tăm nao nao bar yan đông – xuân n’hanh hè – thu. Âk rnăk bu nuyh bon lan uănh kh’lay tay nau kan chiă rong pô mpa gĕh ndrôk, rpu, sur, iăr, pêp… Nau wăng sa bư mir jan ba dơi rgâl n’hanh n’hao uĕh nau rêh ma bon lan ăp bu nong tâm xă. Năm 2017, gĕh n’sĭt prăk du huê tâm nau pah kan du năm tâm xă tât 20 rkeh, rnoh rnăk o-ach lĕ trŭnh hôm e 305 rnăk (tĕng nau kơp di rnăk o-ach mhe).

Cà phê jêng du ntil tơm kông nghiệp âk tâm xă dơi bu tăm lơ 1.500 hec ta, gĕh n’sĭt jêh peh tât 3,5 tân du hec ta

Trong hoch dak gơi nsu nkra, suy kơl bư gĕh dak dŏng tŏ ân ăp ntil tơm tăm ta yan bri kal wai

Bu nuyh bon lan tăm tơm dŏng bư trau gơi tăch n’hanh dŏng sa tâm rnăk

Bu nuyh bon lan Bu Nong ta bon K’Tăh pâk mbo yan hè thu

Âk rnăk bu nuyh bon lan bư mir ta thôn Phú Hòa njêng nau kan tă bơh tăm tơm dâu, rong ndrŭng sŏk brai

Ndăn ndŏk nglo jêh rek ba bu nuyh bon lan chiă rong ndrôk

Y Sơn

1,327
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.