Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Phat hui truênx thôngr anh hungx, cxiv tsang lưx lươngs truôx muôx jul

19/12/2019 10:30 G12T+7

Txuôs nzir truênx thôngr Anh hungx Lưx lươngs Vur trang Pêx xinhv, chor shông đhâu, canr bôs, chiênr sir, Lưx lươngs Vur trang sâuv thangx tsangv xênhr tsinhr sir jul uô tar jông đăngs hnuv tsinhz chei, tuôr truôx đrênhk an ninh Têz qơưs.

Chor hoax đôngs hur hâux lưv Đangv, hâux lưv tsinhz chei cênh zđreiv tinhx hinhx đăng shnuv, uô jông tsât lươngs, hlôngr yaz nôis jung, hinhx thưc, cxiv tsang Lưx lươngs Vur trang truôx đrênhk tangs nro cxuô făngz lus tsinhz chei, saz xangr haz tsov cưv, đap ưngr tsinhr tinhv hâux lưv cuân sưs, cuôr phongx hur cxuô tinhx huôngr. Lưx lươngs Vur trang xênhr tsinhv trâu saz cxiv tsang môir cuan hês tuz tros-pêx xinhv; uô jông hâux lưv kruôz ntuôl cuânx tsungr, côngv cxiv tsang cơ sơv tsinhz chei; pangz pêx xinhv phuôv tsangr cinh têr, khăc phux hâus cuav thiên tai nangs xuz nangs chuô, cxuôv yeiz txu pluôs... Đhâu ntơư, pangz uô jông lu nênhx vâts tsât haz tinh thânx ntơưv Pêx xinhv ziv hnuz ziv phuôv tsangr.

Chiênr sir Đônx biên phongx Đăk Ken, xar Đăk Wil (Cư Jut) trâu saz môngl ndil, por vêv đriv Viêtx Nam-Campuchia. Ảnh: Hồ Mai

Lưx lươngs Vur trang xênhr cuz saz lus yangz shuv, tuôr truôx têk fov, sănr sangx ntâus chuôv chia por vêv Têz qơưs

Chor đơn vis Lưx lươngs xênhr trâu saz uô cê cxiv tsang lưx lươngs jân cuân tưs vês muôx jul, đêz đangr

Canr bôs, chiênr sir Trung đoanx 720-Binh đoanx 16 pangz pêx xinhv sâuv thangx tsangv hênhx Tui Đưc khăc phux uô kangz thiên tai viv nangs chuô shông 2019

Tsêr khu moz Cuân pêx xinhv Trung đoanx 720 sir jul tu đăngs jul tsôngv box Môngz, xar Đăk Ngo (Tui Đưc)

Canr bôs, chiênr sir Lưx lươngs Vur trang xênhr tsinhr yangz shuv thêv zux-thêv thos chia bov đamv hâux lưv cxiv tsang haz por vêv Têz qơưs

Y Krắk

4,407
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.