Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

N'hao tay nau uĕh janh tâm lơh, ndâk njêng ka han nâp phêt

19/12/2019 10:30 G12T+7

Bư tĕng tay nau way uĕh janh tâm lơh Phung ka han tâm lơh Bu nuyh bon lan, ăp năm lĕ lăn, akn bộ, ka han, phung ka han tâm lơh tâm n’gor nsrôih lĕ n’hâm suan pah kan ân lôch uĕh nau kan chính trị, mât chiă đăp mpăn Bri dak.

Ăp ntil nau kan đảng, nau kan chính trị dơh dăch đah nau kan bri dak jao, mô r’lu n’hao tay nau uĕh, r’gâl mhe nau kan, ntil nau kan, ndâk njêng phung ka han tâm lơh nâp phĭt ta nau pah kan chính trị, nuih n’hâm mĭn kan n’hanh ndâk nau kan, gơi di ma nau kan n’jrăng lah gĕh nô nau tâm lơh tâm su, mât chiă bri dak ân uĕh ta mông abaơ. Phung ka han tâm lơh nsrôih ndâk njêng nau kan chính trị tâm bon lan; kơl bu nuyh bon lan hao nau wăng sa, kơl ăp ntil nô nau mô uĕh yor mih phŭt, bư lĕ nau ji ngot trŭnh nau rêh o-ach… Yor nĕ, suy kơl n’hao uĕh nau rêh tâm nuih n’hâm n’hanh nau rêh gĕh drăp ndơ bơh Bu nuyh bon lan rlau nar rlau hao.

Ka han Mpôih mât chiă n’har bri Dak Ken, xă Dak Wil (Čư Jŭt) nsrôih hăn ksiêm, mât chiă n’har bri Việt Nam – Drôn. Ảnh: Hồ Mai

Phung kan han tâm lơh n’gor lĕ n’hâm suan nti tâm lơh, ndjôt nâp phao, kâp rơm tâm lơh gơi mât chiă Bri dak

Ăp mpôih phung ka han tâm lơh nsrôih pah kan kan ndrel gơi ndâk njêng phung bu nuyh bon lan bư ka han tâm lơh nâp phêt, huy lam tâm ăp ntŏk

Kan bộ, ka han Trung đoàn 720 – Binh đoàn 16 kơl bu nuyh bon lan tâm n’qual Tuy Ðức ndâk bư ngih wâl yor mih phŭt bư r’lâm năm 2019

Wâl dak si Ka han n’hanh bu nuyh bon lan Trung đoàn 720 lĕ nuih n’hâm mât mray n’hâm suan bu nuyh bu nong Mông, xă Dak Ngo (Tuy Ðức)

Kan bộ, ka han phung ka han tâm lơh nti ren pâl mpât săk jăn – tâm rlong nau dăng n’hâm suan gơi gĕh n’hâm suan pah kan ndâk njêng n’hanh mât chiă Bri dak

Y Krắk

4,395
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.