Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs uô kôngz xar Nhân Đaos phuôv tsangr kông lông truôx đrênhk

06/10/2016 11:07 G10T+7

Xar Nhân Đaos (Ðăk R’lâp) muôx 6.000 ha angr kôngz lông cxuô zangv, yangx 13.000 tus tsax cxu, kaz us.

Nôngz nhôngs đhâu, lo pangz ntơưv Têz qơưs, chinhr cuênx cxuô cxênhx, chor nganhx tsưc năng, nênhs uô kôngz tưz pâuz muôz khoa hocx cir thuôx lus uô nox chos ntâu zangv kôngz, tsax, hlôngr vangx cax phê lâul, tsi txar tangs chor cao su chia chos phưx txoz… Txix ntơư, pangz pêx xinhv uô muôx nux grê cxuô zangv kôngz lông, tsax zus, xir por chi phir đâux tư; phuôv kôngz lông truôx nrênhk, sâu lo cinh têr ntâu.

Tsơưv grê cao su grêl, ntâu chuôz zis nênhs kôngz hur xar por lênhx tsês chor cao su chia phuôv tsangr cênhz ntâu zangv ntông chos nzir

Tsâu qir hưur cơ vi sinh ntơưv tơưr cax phê haz sir zôngv kuôr nhux đangs uô qir mfông kôngz lông

Pêx xinhv zôngv mair luôx đrox hlôngr yuôx tsuôk nrox chia tsi ô nhiêmr angr uô nox

Zơưv Nguênr Văn Thanhx chuôz zis, nhoz jos 4 chos phưx txoz sâuv ndix nhôngs, txu chi phir đâux tư, tangr lo ntâu zangv moz sâuv phưx txoz

Chia angr tsi tsuôk, pêx xinhv chos txir lưs mangz sâuv chor angr tưz chos phưx txoz

Pêx xinhv hur xar tsinhv chos chor kôngz lur nôngz nhôngs sưs li tâuv, poz cưs… chia cxangz nzir thu nhâps

Iz fangz chos cax phê, phưx txoz… nênhs M’nông nhoz jos Pi Nao tsinhv phuôv tsangr zus tsax cxu…

Y Krắk

859
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.