Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh bư mir m’ak pah kan bôk năm mhe

06/02/2020 09:59 G2T+7

Jêh ăp nar m’ak wơt yăn kao wơt pâl sa têt, bu nuyh bư mir tâm lam n’gor hăn pah kan tay gơi mât mray ăp tơm tăm đah nau mĭn dăn du năm mhe gĕh âk nau lap tâm nau kan.

Ta ăp ntŭk, tâm mir ntơm bơh tăm ca phê, tiêu, ba lŏ, mbo n’hanh tuh vanh… mpơl saơ nau pah kan mhe lĕ ma n’hâm suan, lĕ ma nau m’ak. Ta ăp nar ntơm pah kan bôk năm mhe, ăp bu nuyh bon lan răm m’ak n’hanh lah uĕh du năm mhe mih di siăl di, pah kan đăp mpăn, tơm tăm gĕh âk play, tăch kh’lay r’noh prăk…

Lơ 3 têt, âk r’năk bu nuyh bư mir ta xă Thuận Hà (Dak N’Soong) m’ak tâm nuih n’hâm pĕ play blân srat

Ntơm lơ 4 Têt, bu nuyh bư mir xă Trường Xuân (Dak N’Soong) pĕ play tiêu bôk năm mhe

Bu nuyh bư mir thôn Tân Tiến, phường Quảng Thành (bon têh Gia Nghĩa) pĕ tiêu

Lơ 4 Têt, bu nuyh Bu Nong ta xă Thuận An (Dak Mil) dơm béc tŏ dak tâl 1 ân tơm ca phê

Bu nuyh bư mir xă Nâm N’đir (Krông Nô) mât mray ba lŏ

Bu nuyh bư mir xă Ðức Xuyên (Krông Nô) ntơm kan tŏ dak ma tơm mbo tâm năm mhe

Bu nuyh bư mir xă Dak Ha (Dak Glong) dăn ŭch du năm play ca phê âk, kh’lay r’noh prăk tăch

Mai Anh - Y Sơn

3,823
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.