Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh kan mir Ðầm Giỏ nsrôih ndâk nkra bon lan mhe

09/11/2017 13:44 G11T+7

Bản Ðầm Giỏ, xă Thuận Hà (Dak N’Soong) abaơ gĕh 267 r’năk, 1.114 bu nuyh, gĕh âk ăp bu nong Dao, Tày, Nùng rêh…

Bơh đah nau kan uănh ntrĕng kơl ndâk nkra trong hăn tâm bon lan, nglau dak, ân manh prăk… tâm Bri dak, bu nuyh tâm thôn bản gơih, nsrôih pah kan bư mir jan ba, tâm kơl nhâm ndâk nkra bon lan mhe. Âk r’năk bon lan lĕ n’hao nau wăng sa nâp knơm, gĕh n’sĭt âk prăk tâm nau pah kan. Rnoh o-ach tâm bản Ðầm Giỏ lôch năm 2017 hhom e 17 r’năk tâm 267 r’năk; gĕh n’sĭt prăk tâm nau kan tât 25 r’keh prăk du huê bu nuyh. Saơ mpơl nau rêh tâm bon lan rlau nar rlau rgâl mhe.

Âk trong hăn luh bư mir jan ba tâm bản lĕ dơi nkra uĕh jêng trong bê tông

Lam bản gĕh rlau 100 hec ta ca phê lah jêh peh gĕh 2,5 – 3 tân tâm du hec ta

Tơm tiêu jêng du ntil tơm tăm dơi bu tăm âk lah gĕh rlau 140 hec ta

Bơh đah ca phê n’hanh tiêu, bu nuyh kan mir tâm bản tăm tay ăp ntil tơm blân srat, blân jong, tuh vanh… gơi n’hao prăk n’sĭt tâm nau kan

Bu nuyh bon lan tâm bản mbơh ntĭm nau bên bư mbor, koai neh ân uĕh lor ma tăm tuh vanh

Ăp ntil trong hăn, ŭnh mpanh… dơi ndâk nkra lĕ rngôch, nĕ bu nuyh bon lan nơih ngăn rêh gŭ, hăn bư mir jan ba

A Trư

909
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.