Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs kôngz Đăk Lao trâu saz phuôv tsangr cinh têr

31/10/2019 14:27 G10T+7

Xar Đăk Lao (Đăk Mil) muôx 253,4 km² angr, 2.035 tsêr nênhs nhoz đrul muôx li 5.535 tus nênhs, tsôngv box minhx cxưx Langl muôx 14%.

Tangs nro xar muôx 14 minhx cxưx nhoz sâuv 17 jos; hur ntơư, muôx 4 jos buôs đriv Campuchia. Hur chor shông đhâu, pêx xinhv hur xar tox tsongs phuôv tsangr cinh têr đrul ntâu kôngz chos xưs li: cax phê, phưx txoz, jâuz krưr, kos lâux câuz... Iz făngz, pêx xinhv tsinhv đâux tư uô luôv-jix vus, cxiv tsang tsêr zus nôngl lur. Zos li, luz nênhx Pêx xinhv hur xar ziv hnuz ziv phuôv tsangr. Shông 2018, sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tuôz nênhs lo yangx 41,5 chơưx nhiax/tus nênhs/shông; shông 2019, nhangx xangv lo 45 chơưx nhiax/tus nênhs/shông.

Ntâu ntu cêr môngl đhâu jêx jos lo luôv mox nhex

Cax phê zos kôngz chos tsinhv ntơưv pêx xinhv hur xar đrul muôx li 5.000 ha

​​​

Tangs nro xar muôx 300 ha phưx txoz

Nênhs kongz xinhv jos 8a chos kos lâul câuz, sâu lo ntâu

Pêx xinhv hur xar chos shơư đhok hur têz cax phê

​​​

Công trinhx thuiv lơis chia tsuôk kôngz

Mai Anh

2,566
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.