Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh bư mir Dak Lao gơih bư hao nau wăng sa

31/10/2019 14:27 G10T+7

Xă Dak Lao (Dak Mil) gĕh neh huy 253,4 km vuông, 2.035 r’năk đah tâm 5.535 bu nuyh, bon lan bu nong Tày rêh gĕh 14% r’noh bu nuyh.

Lam xă gĕh 14 oh nô bu nong rêh ta 17 thôn; tâm nĕ, gĕh 4 thôn dăch n’har bri đah Drôn. Tâm ăp năm lĕ lăn, bu nuyh bon lan tâm xă lĕ nchŭn n’hâm suan pah kan bư hao nau wăng sa đah ăp ntil tơm tăm gĕh: ca phê, tiêu, bum trau, jiăm bây klôn… Bơh đah nĕ, bu nuyh bon lan nsu nau tăch r’văt drăp ndơ – dịch vụ, bư ngih rong sĭm klêng. Yor nĕ, nau rêh Bu nuyh bon lan tâm xă lơ nar lơ hao. Năm 2018, r’noh prăk gĕh n’sĭt du huê bu nuyh kan lơ 41,5 r’keh prăk du năm; năm 2019, klăp lah gĕh tât 45 r’keh prăk du huê du năm pah kan.

Âk trong hăn tâm ăp thôn lĕ dơi bư jêng trong bê tông

Ca phê jêng du ntil tơm tăm âk tâm xă đah neh gĕh tăm tâm 5.000 hec ta

​​​

Lam xă gĕh 300 hec ta tiêu

Bu nuyh bon lan thôn 8a tăm bum trau, gơi gĕh n’sĭt prăk tâm nau pah kan

Bu nuyh bon lan tâm xă tăm jiăm tăp tâm mir tăm tơm ca phê

​​​

Nglau dak dŏng tŏ ân ma ăp ntil tơm tăm

Mai Anh

2,670
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.