Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh bư mir bon R’long tâm r’long pah kan bư mir jan ba, gơi đăp mpăn nau rêh

10/08/2017 10:02 G8T+7

Bon R’long, xă Dak Môl (Dak N’Soong) gĕh 150 r’năk, đah rlau 800 bu nuyh, gĕh âk bon lan Bu Nong rêh.

Tâm ăp năm lĕ lăn, bơh đah nau gơih, nsrôih tâm nau pah kan bư mir jan ba, bon lan ta bon R’long dơi ăp ntŭk kan tâm n’qual kơl, ntĭm kĩ thuật, ân tơm tăm, nkra gung trong, ngih wâl gơi n’hao nau pah kan. Tât abaơ, lam bon gĕh 156,8 hec ta neh tăm ca phê, dăch tât 10 hec ta neh tăm tiêu, 8,6 hec ta neh tăm ba lŏ du năm 2 yan, rlau 27 hec ta neh tăm tuh vanh… Bơh đah nĕ, bu nuyh bon lan tâm bon uănh kh’lay tay nau kan n’hao chiă rong ndrôk rpu, pêp iăr. Yor nĕ, rnoh o-ach tâm bon ntrŭnh hôm e 20%; gĕh n’sĭt du huê bu nuyh tâm nau kan du năm tât 20 r’keh prăk; nau rêh bu nuyh bon lan rlau nar rlau rgâl mhe n’hanh đăp mpăn.

Du ntŭk mpơl bon R’long nar aơ

Yor tĕng kơt nau ntĭm khoa học kĩ thuật răk mray nĕ play ca phê jêh peh du năm gĕh ntơm 3 – 4 tân du hec ta

Nglau dak, bong hoch dak, gơi gĕh tŏng dak tŏ ma ăp ntil tơm tăm n’hanh tăm ba lŏ du năm 2 yan

Ăp r’năk bon lan mbơh nau bên răk mray tiêu

Gĕh âk r’năk ndăn hĭp chăt tâm dâng tơm kao su gơi chiă rong ndrôk

Bu nuyh bon lan tăm tay ăp ntil tơm bum prŭm, mbo… gơi n’hao tay prăk n’sĭt tâm nau pah kan

Nau wăng sa đăp mpăn, âk r’năk bon lan lĕ gĕh prăk ndâk nkra ngih wâl têh uĕh

A Trư

2,165
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.