Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh bư mir bon Mê Ra nsrôih ndâk njêng bon lan mhe

25/03/2019 16:38 G3T+7

Bon Mê Ra, xă Dak R’tih (Tuy Ðức) abaơ gĕh 470 r’năk, lơ 1.400 bu nuyh, bon lan bu nong iê bu nuyh rêh lơ 65%.

Bơh đah nau kan nsu bư trong hăn tâm bon lan, bư nglau dak, kơl ân manh prăk… tă bơh Bri dak, bu nuyh bon lan tâm bon gơih, nsrôih pah kan bư mir jan ba, tâm kơl n’hâm soan ndâk njêng bon lan mhe. Âk r’năk bon lan ta aơ lĕ hao nau wăng sa nâp knơm, n’sĭt âk prăk tâm nau pah kan; âk nau way dơi bu nuyh bon lan răk mray, kon se jê tât năm dơi hăn nti sam bŭt… Nau rêh tâm bri bon lơ nar lơ gĕh âk nau plăch r’hâl mhe.

Dơi Bri dak nsu bư, trong hăn tâm bon Mê Ra lĕ dơi bu bư trong bê tông, trong prăng

Bơh đah tăm ca phê, tiêu, âk r’năk bu nuyh bon lan tăm tay tơm play kroch rse gơi n’hao prăk n’sĭt

N’sĭt prăk du huê bu nuyh kan lơ 25 r’keh prăk du năm

Bu nuyh bon lan Bu Nong sŏk dak ntăk cao su

Bu ur Bu Nong răk mray nau way vâng tanh kal e

R’noh kon se jê tât hăn dơi hăn nti sam bŭt gĕh 100%

Y Sơn

2,064
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.