Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs kôngz jos Bu Pah ntâu zangv hoar cơ câur kôngz lông

22/06/2018 10:23 G6T+7

Lo cxuô cxênhx chinhr cuênx trôngx qơư pangz lus cir thuôx, nôngz kôngz nôngz tsax, đâux tư cơ sơv has tângs chia phuôv tsangr uô nox uô hâuk, pêx xinhv nhoz jos Bu Pah, xar Trươngx Xuân (Đăk Song) tưz phat hui tinh thânx gruôl, trâu saz uô nox uô hâuk, ntâu zangv hoar kôngz lông.

Txus nuôr, tangs nro jos muôx yangx 150 ha cax phê, 11 ha phưx txoz, jê 40 ha ntông nox txir haz 55 ha hoa maux cxuô zangv… Zos năng suât, sanv lươngs kông chos saz, sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tuôz nênhs lo jê 23 chơưx nhiax/tus nênhs/shông. Luz nênhx ntơưv pêx xinhv ziv hnuz ziv hlôngr yaz haz truôx, chor chuôz zis pluôs hur jos txu grêl yuôr 15%.

Công trinhx thuiv lơis ntơưv jos Bu Pah lo đâux tư khu, đap ưngr txâus đêx tsuôk tsuô cxuô zangv kôngz lông

Tsôngv box M’nông chos phưx txoz sâuv ndix ntông nhôngl chia phuôv tsangr cinh têr truôx đrênhk

Nhis nuôr, jos tưz phuôv tsangr chos jê 40 ha ntông nox txir xưs li cam, cuyt, txir lưs muôv cangz tơưr njuôz…

Nênhs kôngz muôz mair lus uô nox uô hâuk, chos kôngz

Tangs nro jos muôx yangx 55 ha hoa maux cxuô zangv

Y Sơn

2,762
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.