Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Trâu saz cxiv tsang jos Đăk R’moan phuôv tsangr truôx đrênhk

26/07/2018 10:35 G7T+7

Jos Ðăk R'moan, xar Ðăk R'moan (thix xar Gia Nghiar) muôx 114 tsêr, yangx 510 tus nênhs, hur ntơư tsôngv box minhx cxưx M'nông muôx 55%.

Hur khuôn khôv "Đêx anr phuôv tsangr jêx jos truôx đrênhk, tangs cxuô făngz", đhâu 2 shông kra uô, txus nuôr, cinh têr, tsôngv langx, luz nênhx pêx xinhv ntơưv jos Đăk R'moan tưz muôx ntâu hlôngr yaz. Pêx xinhv ntơưv nuôr tưz tsi yuôr saz xangr nhoz tos pangz ntơưv Đangv, Têz qơưs; sir jul phuôv tsangr cinh têr, tuôr truôx văn hoar truênx thôngr chia phuôv tsangr tangs cxuô făngz, truôx đrênhk. Đhâu ntơư, jos Đăk R'moan sir jul cuôs lo jos điêmv ntơưv thix xar Gia Nghiar haz ntơưv xênhr hur cxiv tsang jêx jos yaz.

Tsêr ntêr truênx thôngr lo cxiv tsang, zos qơư tsov cưv ntâu nghi lêr, lêr hôis zov chênhr ntơưv nênhs M’nông

Chor tsov cưv, đoanx thêv hur jos trâu saz kruôz ntuôl, kruôz hu pêx xinhv cxiv tsang chuôz zis văn hoar

Pêx xinhv jos Đăk R’moan zov chênhr phuôv tsangr cinh têr

Cinh têr phuôv tsangr, ntâu chuôz zis M’nông cxiv tsang tsêr đangr pho

Qox đai Đăk R’tih txuôs jos Đăk R’moan haz jos Tân An lo đâux tư cxiv tsang, đap ưngr nhu câux môngl lus ntơưv pêx xinhv

Tsêr mâmx non Pangx Hươngr Dương lo cxiv tsang sâuv phênhv angr zos tix lâul Điêuv Tam tsês, pangz chor nhuôs môngl cơưv jê đuô

Iz chik câuv jos Đăk R'moan hnuz hnuôr

Y Sơn

2,486
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.