Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nsrôih n’hao nau kan wăng sa ta bon Broih

20/11/2017 13:39 G11T+7

Bon Broih, bon jê Dak Mam (Krông Nô) gĕh 155 r’năk đah 655 bu nuyh, bu nuyh Bu Nong rêh gĕh dăch tât 40%.

Tâm ăp năm lĕ lăn, ăp ntŏk kan tâm bri dak lĕ kơl ndâk nkra nglau dak, bư trong hăn, nkra ntung gơi bon lan gĕh trong hăn ân nơih uĕh. Bu nuyh bon lan tâm bon nsrôih pah kan, bư mir jan ba, n’hao nau wăng sa tâm r’năk. Lam bon abaơ gĕh 200 hec ta ca phê, play ca phê jêh peh gĕh 3 tât 3,5 tân du hec ta; rlau 20 hec ta tiêu, gĕh n’sĭt tât 3,5 tân du hec ta; điều 30 hec ta, gĕh n’sĭt tât 1,5 tân du hec ta. Nau kan chiă rong mpô pa dơi bon lan uănh kh’lay rong gĕh âk rbăn ndrôk rpu, pêp iăr… Abaơ, prăk gĕh n’sĭt du huê bu nuyh tâm nau pah kan du năm tât 30 rkeh, rnoh o-ach năm 2017 ntrŭnh hôm e 25/155 r’năk.

Tơm ca phê jêng du ntil tơm tăm âk tâm bon gĕh rlau 200 hec ta

Bon lan Bu Nong mbơh ntĭm nau bên răk chăm tơm tiêu

Che Y Thư Ê ban, Groi Bí thư chi bộ, Kô ranh bon Broih ân nđâp 100 me neh gơi nkra trong hăn luh bư mir jan ba

Bon mhe dơi bri dak nkra gĕh 3 km trong bê tông

Bon dơi bri dak kơl nkra ntung hăn gơi gĕh ntung hăn luh bư mir jan ba

Thung dơ dak kloh dơi ndâk nkra, gơi gĕh dak dŏng ân ma bu nuyh bon lan

Nau wăng sa đăp mpăn, âk r’năk lĕ ndâk nkra ngih wâl têh uĕh

A Trư

820
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.