Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ăp gru gĕh âk nau blau năm 2019

18/04/2019 09:38 G4T+7

Gơi kah gĭt ăp ntil nau pah kan kơl n’hâm soan bơh ăp gru lam bri dak, Kô ruanh bri dak lĕ kơp nau r’nê moh “Gru gĕh âk nau blau” ta nau kan nau têl kơt kal e.

Tâm năm 2019, n’gor he gĕh 20 gru dơi bu kơp nau r’nê moh “Gru gĕh âk nau blau” yor gĕh âk n’hâm soan tâm nau kan mât mray n’hanh hao dŏng uĕh nau têl kơt kal e bu nong gĕh: H’Grao, H’Nir (Mê Sen), K’Krong, Y Liêng (Dak Glong); H’Nhuê, Y’Chôih (Dak Mil); Y Ghông Êban, Lò Thị Hoa, H’Đă Êya (Čư Jŭt); Thị Ai, Điểu Ronh (Tuy Đức); Điểu HĐih, Thị Bơh (Dak Song); Điểu Đum, Điểu Sắt, Điểu Rưu, Y Nhép (Dak R’lâp); K’Ngul, H’Giêng (Gia Nghĩa); Y Wang Buôn Dáp (Krông Nô).

Gru gĕh âk nau blau K’Ngul ta bon Ting Wel Dơm, xă Dak Nia (Gia Nghĩa) jêng “bu nuyh mât mray nau way” bơh bu nong Mạ abaơ

Gru gĕh âk nau blau K’Ngul (bơh chiau ti) ta bon Ting Wel Dơm, xă Dak Nia (Gia Nghĩa) jêng “bu nuyh mât mray nau way” bơh bu nong Mạ abaơ

Gru gĕh âk nau blau H’Grao, bu nong Mạ ta bon B’Jơng, xă Dak Som (Dak Glong) blau ngăn dŏng ăp ntil ndơ pâl rlưn gĕh chĭng, mbuăt, n’hôm…

Gru gĕh âk nau blau H’Ðă Êya, bu nuyh R’đe ta bon Nui, xă Tâm Thắng (Čư Jŭt) blau ngăn vâng tanh

Gru gĕh âk nau blau Thị Ai (tâm klang) Bu Nông ta bon Bu Koh, xă Dak R’tíh (Tuy Ðức) gĕh âk nau pah kan uĕh tâm nau kan mât mray nau way

Gru gĕh âk nau blau H’Giêng ta bon Bu Sôp, xă Dak Nia (Gia Nghĩa) mprơ nau mprơ bu nuyh Mạ nar rbŭn bư brah

H'Mai

4,745
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.