Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ăp nai ntĭm gơih, lĕ nuih n’hâm tâm nau pah kan

15/11/2018 14:05 G11T+7

Dak Nong gĕh lơ 11.870 nai ntĭm dôl ntĭm sam bŭt ma kon se tâm ăp gưl nti.

Tâm ăp năm lĕ lăn khă ndu ndơ dŏng ntĭm n’hanh nti hôm âk nau mô tŏng trong hăn jêr, tâm nĕ lah mpeh ngai, mpeh bon lan bu nong iê bu nuyh rêh, khă nĕ âk nai ntĭm bu klô nai ntĭm bu ur lĕ nklaih ăp ntil nau jêr zŏk, “tât ta wâl sam bŭt”, “tât ta jrô nti” gơi ntĭm sam bŭt ân kon se. Âk nai ntĭm lĕ mĭn joi âk ntil nau ntĭm n’hanh nti ân uĕh, mô rlu nti n’hao nau blau, nau gĭt gơi dŏng ntĭm sam bŭt ân kon se; hăn tâm thôn, bon jă đă bu nuyh bon lan ân oh kon hăn nti sam bŭt… Ðah nau gơih, lĕ nuih n’hâm bơh ăp nai ntĭm bu klô, nai ntĭm bu ur, ăp kon se nti sam bŭt tâm mpeh ngai, mpeh jru, mpeh bon lan bu nong iê bu nuyh lĕ ngăch blau nti. Rnoh kon se chơ lơi nti sam bŭt lơ nar lơ trŭnh. Bu nuyh bon lan lĕ gĕh nau mĭn gĭt ân oh kon hăn nti sam bŭt, suy kơl n’hao uĕh nau ntĭm sơm.

Yor dơi ăp nai ntĭm bu ur, nai ntĭm bu klô jă đă, âk kon se bu nuyh Dao ta xă Thuận Hà (Dak N’Soong) lĕ dơi nti sam bŭt

Nai ntĭm Lý Thị Say, bu nong Mông, nai ntĭm Wâl sam bŭt kon se jê Hoa Lan, xă Dak R’măng (Dak Glong) tâm rnglăp ntĭm nau nti n’hanh nau pâl ân kon se. Ảnh: Nguyễn Hiền

Nai ntĭm bu ur Giàng Thị Mai, bu nong Mông, nai ntĭm Wâl sam bŭt kon se jê Hoa Ðào, xă Dak Som (Dak Glong) lĕ nuih n’hâm răk mray săk jăn ân ma kon se nti sam bŭt

Bơh đah mông ntĭm ngăn ngên, ta ăp măng nai ntĭm bu klô Lê Văn Tám, nai ntĭm Wâl sam bŭt gưl I Hà Huy Tập, xă Dak N’Drŏt (Dak Mil) hôm dơn ntĭm jrô “lâm nau mô blau rŏ nchih sam bŭt” ân ma bon lan bu nong iê bu nuyh tâm xă

Nai ntĭm bu ur Phan Thị Hoa, nai ntĭm Wâl sam bŭt Nguyễn Văn Trỗi nsrôih ntĭm sam bŭt jrô “lâm nau mô blau rŏ nchih sam bŭt” ân bon lan Bu Nong ta bon Săr Pa, xă Thuận An (Dak Mil)

Ðah nau gơih, lĕ nuih n’hâm bơh ăp nai ntĭm bu klô, nai ntĭm bu ur, âk n’qual tâm lam n’gor lĕ pah kan lôch ntil nau kan nti ân jêh wâl sam bŭt kon se jê, wâl sam bŭt gưl I

Y Sơn

4,785
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.