Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tâm mâp Nar Báo chí kăch mạng Việt Nam 21/6: Báo chí ndrel ma bon lan bu nong iê bu nuyh

22/06/2017 10:09 G6T+7

Tâm ăp năm lĕ lăn, âk ntil sam bŭt báo chí dơi pă ân nđâp ma ăp ntŭk mpeh bri yôk, ntŭk gĕh nau rêh o-ach, bon lan bu nong iê bu nuyh tâm ban: Báo Bu Nong n’hanh Nau hao, Nau n’kôch Bu Nong (Ủy ban Bu nong); Nau n’kôch tâm nau kan “Bu nong iê bu nuyh n’hanh mpeh bri yôk prêh'' Báo Tin tức (Thông tấn xã Việt Nam); Nau n’kôch tâm nau kan “Bu nong iê bu nuyh n’hanh mpeh bri yôk prêh bơh Báo Tài nguyên n’hanh Môi trường (Bộ Tài nguyên n’hanh Môi trường); Báo ân bon lan bu nong iê bu nuyh (Báo Dak Nong)…

Ăp ntil sam bŭt báo chí aơ dơh dăch êp nau kan chính trị, ndơp nau leo kan, trong kan bơh Ðảng, nau way Bri dak tât tâm bon lan. Âk pŏk sam bŭt, âk ntil nau kan tâm ban: nau kan wăng sa, nau bên ndrôih găn nau o-ach bư ndrŏng, ndơp khoa học kỹ thuật tâm nau kan, kỹ thuật tăm, rong; bu nuyh pah kan uĕh nau kan bư mir jan ba; ăp nau ntĭm gĭt mât mray nau way bu nong; lah ntĭm lơi ăp nau way ơm kal e mô uĕh, ăp ntil nau m’hĭk bâ tâm nau rêh… Yor nĕ, suy kơl “Ntĭm trong ndơp mpeh”, ngăch mbơh ntĭm, n’hưch, n’hao nau mĭn gĭt tam bon lan bu nong iê nuyh.

Ăp bu nuyh kan phóng viên, ndơp nau kan, tĕng dơh dăch tâm nau rêh, nau mĭn kan, ăp ntil nau gĕh kan ma bon lan bu nong iê bu nuyh tâm lam n’gor

Ntŭk kan báo chí ksiêm, uănh nau kan pă ăp ntil sam bŭt báo chí tâm ban ôp nau mĭn kan, nau dăn kan bơh bon lan mpeh ngai

Bon lan bu nong iê bu nuyh rŏ sam bŭt báo in “ndơ sa lăp tâm nuih nhâm” tâm nau rêh, dơh dăch ăp ntil nau mbơh tâm nau rêh

Âk ntil nau mbơh đah ăp ntil sam bŭt báo chí suy kơl bon lan n’hao nau mĭn gĭt tâm nau rêh

Âk sam bŭt báo n’hanh pŏk sam bŭt rŏ lĕ dơi pă ân ma bon lan bu nong, mpeh bri yôk, ntŭk ngai, ntŭk vêch, ăp wâl sam bŭt kon bu nong nti, mpôih ka han mât uănh n’har bri, jrô manh sam bŭt rŏ…

Bơh đah nau kan ntĭm mbơh, ntŭk kan báo chí tâm n’gor uănh kh’lay nau kan kơl bon lan kon bu nong iê bu nuyh tâm nau rêh

H' Mai

4,027
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.