Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6: Báo chí đồng hành cùng đồng bào dân tộc thiểu số

22/06/2017 10:09 G6T+7

Những năm qua, nhiều ấn phẩm báo in được cấp phát miễn phí cho các địa phương vùng miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số như: Báo Dân tộc và Phát triển, Tạp chí Dân tộc (Ủy ban Dân tộc); Chuyên đề "Dân tộc thiểu số và miền núi" của Báo Tin tức (Thông tấn xã Việt Nam); Chuyên đề "Dân tộc thiểu số và miền núi" của Báo Tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường); Báo ảnh phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số (Báo Đắk Nông)…

Các ấn phẩm báo chí luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào. Nhiều chuyên trang, chuyên mục như: các mô hình kinh tế, kinh nghiệm vượt khó làm giàu, đưa khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi; gương điển hình về sản xuất giỏi; những kiến thức về bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc; phê phán những phong tục tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan, các tệ nạn xã hội... Qua đó, góp phần “đưa đường chỉ lối”, kịp thời tuyên truyền, cổ vũ, động viên, nâng cao dân trí cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Các phóng viên tác nghiệp, đưa tin, theo sát đời sống, tâm tư, các sự kiện gắn liền với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh

Cơ quan báo chí theo dõi, nắm bắt công tác phát hành các ấn phẩm báo chí cũng như nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào vùng xa

Đồng bào dân tộc thiểu số xem báo in là “món ăn tinh thần” trong đời sống, tiếp cận thông tin mọi mặt của xã hội

Thông tin đa dạng với nhiều loại hình báo chí đã giúp đồng bào nâng cao trình độ dân trí

Nhiều tờ báo và tạp chí đã được cấp cho vùng đồng bào dân tộc, miền núi, vùng sâu, vùng xa, các trường dân tộc nội trú, đồn biên phòng, thư viện...

Bên cạnh công tác tuyên truyền, cơ quan báo chí trong tỉnh còn chú trọng công tác an sinh xã hội, từ thiện, giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số trong đời sống

H' Mai

3,352
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số căn nhà được xây dựng cho các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh từ nguồn Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tính từ năm 2012 đến nay.

* Lah rnoh wâl dơi ndâk nkra ân ma ăp r’năk gĕh nhâm soan ma bri dak tâm lam n’gor tă bơh Prăk “Ntrok kah gĭt nhâm soan” kơp ntơm năm 2012 tât abaơ.

* Zos chor tsêr lo uô tsuô chor chuôz zis chinhr sach sâuv thangx tsangv xênhr ntơưv Pênhr “Thêv tsax pâux njil” xangv txix shông 2012 txus nuôr.