Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jas yangz đuô 87 shông Hnuz muôx tơưv Hôix Liên hiêpx Kuôl pux Viêtx Nam (20/10/1930-20/10/2017): Kuôl pux minhx cxưx nênhs tsơưs ziv hnuz tưz chênhr phangx uô hâux lưv tsôngv langx

19/10/2017 10:20 G10T+7

Ðangv haz Têz qơưs pêz zov chênhr seiz hluz vai tsox ntơưv kuôl pux minhx cxưx nênhs tsơưs hur sưx nghiêpx cach mangx.

Kuôl minhx cxưx nênhs tsơưs sâuv thangx tsangv pêz xênhr ziv hnuz ziv muôx vai tsox lux, pangz mangx tsuô vangv mênhx ntơưv chuôz zis, côngx đôngx haz trôngx qơư. Ziv hnuz ziv muôx ntâu kuôl pux minhx cxưx nênhs tsơưs chênhr phangx môngl côngv chor phong tsox, hâux lưv tsôngv langx. Hlôngr yaz saz xangr, cênhz pangz mangx ntơưv cxuô nganhx, cxênhx, hôix kuôl pux… tưz pangz tix vi muôx điêux ciênx hlang đhâu txov nhev, cxiv tsang chuôz zis vangv mênhx.

Sâuv thangx tsangv xênhr tsi yuôr jêx jos tsi muôx tsov cưv Hôix Kuôl pux

Muôv Thix Nir nhoz jos Đăk Blao, thix trânr Ciênr Đưc (Đăk R’lâp) zos Phor Tsuv tinhx Hôix nav txir shuv xinhz ntơưv qơư chor cưr cơưv

Zos Phor Tsuv tinhx WBPX xar Nâm Nung (Krông Nô), muôv H’Thương (sangz xik) tsinhr trâu saz kruôz ntuôl tsuô cuôs pux tuz nhuôs tuôr tsês net văn hoar ntơưv zus minhx cxưx

Iz făngz môngl côngv uô hâux lưv tsôngv langx, ntâu tix vi tsinhv trâu saz uô nox uô hâuk coz

Kuôl pux minhx cxưx nênhs tsơưs uô pus pangz jêx jos, côngx tac viên dân xur…

Kuôl pux minhx cxưx nênhs tsơưs trâu saz môngl côngv chor hoatx đôngx văn hoar văn nghêx, thêv zux thêv thos

Tix vi tuôx côngv kra, khangr văn hoar truênx thôngr ntơưv minhx cxưx hur chor lêr hôix, hôix siz tưr

Bình Nhi

4,399
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.