Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tâm mâp nar kah gĭt 87 năm Lơ ndâk njêng M’bŭch pah kan Bu ur Việt Nam (20/10/1930-20/10/2017): Bu ur bu nong iê bu nuyh rlau nar rlau janh blau nau pah kan tâm bon lan

19/10/2017 10:20 G10T+7

Ðảng n’hanh Bri dak he uănh kh’lay ngăn nau kan ăp bu ur bu nong iê bu nuyh tâm nau kan kăch mạng.

Bu ur bu nong iê bu nuyh tâm n’gor he rlau nar rlau gĕh nau kh’lay têh, suy kơl n’hao nau rêh jêng tâm r’năk, tâm bri bon n’hanh tâm n’gor. Rlau nar rlau gĕh âk oh nur bu ur bu nong iê bu nuyh janh blau nau pah kan tâm bon lan. Nau plăch rgâl nau mĭn kan, ndrel ma nau kơl ăp ntŏk kan, ăp m’bŭch kan bu ur… suy kơl âk oh nur bu ur gĕh tay nau tâm kơl gơi hao nau rêh nklaih o-ach, ndâk njêng r’năk đăp mpăn.

Tâm lam n’gor abaơ mô hôm gĕh thôn, bon mô gĕh ntŏk kan M’bŭch Bu ur

Yuh Thị Ní ta bon Dak Blao, bon jê Kiến Ðức (Dak R’lâp) kan Groi Kô ranh M’bŭch mê mbâ kon se nti sam bŭt ta wâl sam bŭt oh kon păng dôl nti

Lah Groi Kô ranh UBBL xă Nâm Nung (Krông Nô), yuh H' Thương (bơh ma ti) nsrôih ngăn nau ntĭm mbơh bon lan răk mray nau way bu nong păng

Bơh đah nau pah kan tâm bri bon, âk oh nur nsrôih tay tâm nau kan bư mir jan ba

Bu ur bu nong iê bu nuyh pah kan bư bu nuyh ndjôt ndul deh bŭn, bu nuyh kan mô ân deh kon âk…

Bu ur bu nong iê bu nuyh nsrôih tâm rlong pâl rlưn, k’dŏ mprơ tâm nau rêh ôi mhau

Oh nur bu ur kan mbơh, hưn nau way kal e bu nong ta ăp nar rbŭn, nar tâm rlong pâl tâm bon lan

Bình Nhi

4,400
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.