Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Yangz đuô 26 shông Hnuz Kangz ntux Nênhs ntâu shông (1/10/1991 - 1/10/2017): Tu haz phat hui vai tsox nênhs ntâu shông tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz xar Trươngx Xuân

29/09/2017 09:55 G9T+7

Xar Trươngx Xuân (Đăk Song) muôx 401 hôix viên nênhs ntâu shông, txir yangx 90% chor nênhs ntâu shông.

Hur tangs nro 232 hôix viên zos tsôngv box nênhs tsơưs, muôx 85% nênhs lâul zos nênhs M’nông, Max haz Ê đê. Iz făngz zov chênhr tu đăngs jul nênhs ntâu shông saauv thangx tsangv, trôngx qơư tưz kruôz hu, khuênr khich chor nênhs lâul môngl côngv chor tsov cưv tsinhz chei, đoanx thêv, chor phong tsox văn hoar – văn nghêx. Ntơưv 9 jos muôx chôngz minhx cxưx nênhs tsơưs mas tưz muôx 7 tus nênhs lâul minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz ntơưv qơư zos Chi hôix thơưx Hôix nênhs lâul. Đrul sir jul, trâu saz, pâuz jông trôngx qơư, pâuz mênhx pêv chor vânr đêx ntơưv jêx jos, chor nênhs lâul tưz pangz ntâu grê tsuô xưx nghiêpx phuôv tsangr cinh têr tsôngv langx nhoz trôngx qơư.

Nênhs ntâu shông minhx cxưx nênhs tsơưs lo khơưs puz Puôr fênhx chương viv muôx ntâu pangz mangx tiv zix tsuô xưx nghiêpx tu haz phat hui nênhs ntâu shông

Nênhs ntâu shông minhx cxưx nênhs tsơưs njiz phiv liv lo zov chênhr, pangz tinh thânx haz vâtx tsât

Nênhs ntâu shông uô nênhx cuz saz, muôx jul, zov chênhr kruôz kra tuz nhuôs

Nênhs ntâu shông tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs xar Trươngx Xuân lo pangz uô trơưs chor mô hinhx cinh têr tu tsax huv zus đăngs jul

Chor nênhs lâul tsinhv zov chênhr kra ntâu net văn hoar truênx thôngr ntơưv nênhs M’nông tsuô cxênhx hluôs

Nênhs ntâu shông xar Trươngx Xuân kra tsưr ziv khoz đruôl côngx chiêng tsuô cxênhx hluôs

H’Mai

4,543
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.