Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tâm mâp lơ kah gĭt 26 năm Nar Quốc tế Bu nuyh ranh âk năm (1/10/1991 – 1/10/2017): Rong răk n’hanh n’hao uĕh nau kan bu nuyh ranh âk năm tâm bon lan kon bu nong iê bu nuyh ta xă Trường Xuân

29/09/2017 09:55 G9T+7

Xă Trường Xuân (Dak N’Song) gĕh 401 hội viên bu nuyh ranh âk năm, gĕh rlau 90% rnoh bu nuyh ranh âk năm tâm lam xă.

Tâm lĕ rngôch 232 hội viên bon lan bu nong iê bu nuyh, gĕh 85% lah bu nuyh Bu Nong, Mạ, R’đe. Bơh đah nau kan răk rong bu nuyh ranh âk năm tâm ntŭk, xă lĕ jă đă, n’hưch ăp bu ranh lăp kan ta ăp ntil nau kan chính trị, phung kan, ăp jrô kan nau way – nau pâl mprơ. Ta 9 bon gĕh âk bon lan kon bu nong iê bu nuyh lah gĕh tât 7 bu nuyh ranh lĕ âk năm kan Kô ranh chi hội bu nuyh ranh âk năm. Ðah nuih n’hâm, nau dơn kan, gĭt ăp ntil nô nau tâm bon lan, gĭt nau way tâm ntŭk, ăp che ranh lĕ kơl n’hâm pah kan uĕh nau kan wăng sa bon lan tâm xă.

Bu nuyh ranh âk năm iê bu nuyh dơi bu ân Grat kơp yor gĕh n’hâm kơl kan n’hao uĕh nau răk rong bu nuyh ranh âk năm

Bu nuyh ranh âk năm bu nong iê bu nuyh gĕh nau rêh jêr zŏk dơi uănh trĕng, kơl n’hưch nuih nhâm n’hanh ân ndu ndơ dŏng

Bu nuyh ranh âk năm rêh m’ak, rêh uĕh lăng săk jăn, uănh trĕng ntĭm oh mon kon sau rêh ân uĕh

Bu nuyh ranh âk năm bon lan bu nong iê bu nuyh xă Trường Xuân dơi kơl pah kan ăp ntil nau kan wăng sa rong mpô pa ân di ma n’hâm ranh

Ăp che uănh trĕng tay nau ntĭm tur chĭng goh goong Bu Nong ân phung druh ndăm

Bu nuyh ranh âk năm xă Trường Xuân ntĭm ân phung druh ndăm tur chĭng goh goong

H’Mai

4,546
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.