Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ăp r’năk răp jăp tăm ăp ntil tơm jiăm bây rơm tăch ta mông têt

14/01/2021 09:55 G1T+7

Yăn đông xuân 2020 – 2021, bu nuyh bư mir tâm lam n’gor tăm gĕh rlau 3.500 hec ta ăp ntil jiăm bây gơi rơm tăch lor mông têt, ta mông têt n’hanh bơh kơi Têt Tân Sửu 2021; tâm nĕ, dơi bu tăm âk ta ăp n’qual Tuy Ðức, Dak Glong, Dak N’Soong, Ců Jút…

Ta mông aơ, bu nuyh bon lan dôl tăm ăp ntil tơm jiăm bây gĕh: jiăm bây klôn, súp lơ, rpŭng, ya ut… Ăp ntil jiăm bây sa n’ha gleh nar tăm ntơm 25 – 45 nar, dôl dơi âk r’năk tăm gơi tăch ta yăn têt. Năm aơ, âk r’năk bu nuyh bon lan lĕ ndăn dŏng neh hong, r’gâl ăp ntŭk neh mô hôm saơ uĕh gơi tăm ăp ntil tơm jiăm bây, reh, play. Yor tĕng kơt di nau ntĭm kĩ thuật mât chăm, tơm jiăm bây ngăch jêng, gĕh n’sĭt âk, mra nŭm tăch ân ma bu nuyh bon lan tâm n’gor n’hanh bơh tach n’gor r’văt.

Yăn đông xuân 2020 – 2021, bu nuyh bư mir tâm lam n’gor tăm rlau 3.500 hec ta jiăm bây, reh, play ăp ntil

Bu nuyh bư mir xă Thuận Hà (Dak Nsoong) rklai neh n’hanh mbrui si ươm tơm jiăm bây kon

Jêh tât 20 nar ươm, jiăm bây kon dơi bu tăch tăm

Bu nuyh bư mir Dak Gân (Dak Mil) chôt mâng ân tơm rpŭng hao gơi tăch ta mông têt

Ăp ntil jiăm bây jêh tăm dơi bu hăn joi r’văt tât ta wâl

Y Sơn

6,486
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.