Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs Thair Binhx uô bluô nux sâuv vangx tsêr tiv oz

29/08/2019 14:54 G8T+7

Xar Quangv Tinr (Đăk R’lâp) tưz zos vangx tsêr tiv oz ntơưv jê 80 tsêr muôx kuz tsêr nhoz Thair Binhx.

Tuôx cxiv tsang cinh têr yaz haz nhoz cênhz đeiv angr laz bazan nuôr, nênhs Thair Binhx gruôl, iz cê uô jul muôx nhiax zuôr têz, cê krêz angr uô nox. Khov phuôz chuô zôngx ziv, ntâu chuôz zis uô nox trơưs mô hinhx cêt hơpx ntâu zangv kôngz, ntâu zangv tsax los sis vangx-pangs-guôx… Nhis nuôr, ntâu chuôz zis tưz uô nênhx truôx, sâu fênhx đrăngz iz shông lo txix 500 chơưx nhiax tror sâuv, tưz zos điênv hinhx tiên tiênr, nênhs kôngz uô nox, uô luôv coz ntơưv trôngx qơư.

Zơưv Đăngs Văn Hiênv (kuz tsêr nhoz Trax Giang-Kiênr Xương-Thair Binhx) cuz saz lus ntơưv chor cax phê txi jông

Zơưv Tas Quang Sinh (kuz tsêr nhoz Dui Nhât-Vur Thư-Thair Binhx) tu vangx sâux riêng sâu lo nhiax ntâu tsuô chuôz zis

Đrul mô hinhx chos cax phê cênhz điêux, sâux riêng cênhz zus keiz, njêl… chuôz zis zơưv Tas Quang Sinh nde môngl uô bluô nux đrul sâu lo yangx 500 chơưx nhiax/shông

Tsi tangs uô cinh têr coz, lơưr tsinhv zos qơư fênhz tsuô tuz nhuôs, zos ar tsov haz qơư njênhk tsuô ntâu chuôz zis hlang txov nhev ndê trux

Ntơưv oz cxeik têk đơưz tuôx nhoz sâuv thangx angr Đăk Nông, ntâu chuôz zis Thair Binhx tưz uô lo vangx tsêr đangr pho

Hồ Mai

2,491
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.