Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh Thái Bình bư ndrŏng ta ntŏk rêh tâl bar

29/08/2019 14:54 G8T+7

Xă Quảng Tín (Dak R’lâp) lĕ jêng ntŏk gŭ rêh tâl bar bơh dăch tât 80 r’năk bu nuyh tă bơh Thái Bình.

Tât ta aơ ndâk njêng nau wăng sa mhe n’hanh dơh dăch đah neh chăng bazan, bu nuyh Thái Bình lĕ n’hâm suan nsrôih gơi pah kan, kan bu têm nkrem prăk rêl gơi r’văt mir, jêh rĭ muih gâ yôk bư mir jan ba. Yor neh ntu uĕh, âk r’năk lĕ ndâk nau bư mir jan ba tăm ăp ntil tơm, rong mpô mpa mô rĭ bư mir – koai ntu ka – rong mpô mpa… Abaơ, âk r’năk lĕ đăp mpăn nau rêh, gĕh n’sĭt tâm nau pah kan ntơm 500 r’keh prăk hao ma ka lơ, jêng bu nuyh gĕh nau blau pah kan, bu nuyh bư mir jan ba blau tâm xă.

Che Ðặng Văn Hiển (ntŏk deh ta Trà Giang – Kiến Xương – Thái Bình) m’ak ngăn tâm nuih n’hâm yor ca phe play âk

Che Tạ Quang Sinh (ntŏk deh ta Duy Nhất – Vũ Thư – Thái Bình) mât mray tơm sầu riêng gĕh n’sĭt âk prăk rêl tâm r’năk

Ðah nau kan tăm ca phê ndrel ma tơm điều, sầu riêng ndrel ma rong djăr, rong ka… r’năk che Tạ Quang Sinh lĕ hao ndrŏng đah r’noh prăk gĕh n’sĭt lơ 500 r’keh prăk du năm

Bơh đah blau wăng sa, khăn păng jêng tay ntŏk nsing nuih n’hâm ân ma kon sau, jêng du ntil nau pah kan uĕh n’hanh nau m’ak ân ma ăp r’năk hao tâm nau rêh

Ntơm mô gĕh du ntil drăp ndơ prăk rêl tât ta neh ntu Dak Nong ndâk njêng nau rêh, âk r’năk ta Thái Bình lĕ ndâk bư ngih wâl têh uĕh

Hồ Mai

2,779
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.