Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh Thái Bình gơih pah kan, rom gop tâm kơl bư hao nau rêh

22/08/2019 09:42 G8T+7

Năm 1994, gĕh 4 r’năk bu nuyh bon lan tă bơh Thái Bình tât ta xă Trường Xuân, n’qual Dak N’Soong (Dak Nong) gơi ndâk njêng nau rêh. Tât abaơ, xă Trường Xuân lĕ gĕh tâm 100 r’năk lah bu nuyh tă bơh Thái Bình. Khăn păng rêh dơh dăch, tâm rom gop đah ăp oh nô bu nong ba bă tâm xă, tâm kơl bư hao nau wăng sa, ndâk njêng ntŏk rêh mhe ân uĕh.

Ðah nau gơih, nsrôih, ŭch nti ôp, ăp bu nuyh bon lan tă bơh Thái Bình ta xă Trường Xuân lĕ nsrôih pah kan bư mir jan ba, tăm tơm ca phê, tiêu, tơm tăm sa play n’hanh tăch r’văt drăp ndơ… Tĕng che Nguyễn Nam Thái, Kô ranh Hội đồng bu nuyh bon lan tă bơh Thái Bình ta xă Trường Xuân, abaơ, 100% r’noh bu nuyh Thái Bình rêh tâm lam xă lĕ gĕh nau rêh đăp mpăn, gĕh n’sĭt du huê bu nuyh kan tâm 200 r’keh prăk du r’năk du năm.

​​​​​​​​

Ăp r’năk bu nuyh tă bơh Thái Bình tât ndâk njêng nau rêh mhe ta xă Trường Xuân lĕ gĕh ngih wâl nâp, têh uĕh

​​​​​​​​​​

Ăp bu nuyh Hội đồng bu nuyh bon lan tă bơh Thái Bình way tâm mâp, ôp khâl n’hâm suan, tâm mbơh hưn nau bên bư mir jan ba

​​​​​​​​

Che Nguyễn Nam Thái (bơh chiau ti), Kô ranh Hội đồng bu nuyh bon lan tă bơh Thái Bình ta xă Trường Xuân mbơh hưn nau bên mât mray ca phê ân ma oh nô ba bă

​​​​​​​​​​

Che Nguyễn Ðình Thuận (ntŏk deh ta n’qual Hưng Hà, n’gor Thái Bình) dôl ma mât mray tơm tiêu tâm r’năk ta thôn 6, xă Trường Xuân

​​​​​​​​

Bu nuyh bon lan Thái Bình ta ntŏk rêh mhe aơ hôm tăm ăp ntil tơm tăm sa play gĕh sầu riêng, bơ…

​​​​​​​​​​​

Âk bu nuyh Thái Bình ta xă Trường Xuân lĕ ndâk bư Kông ti, doanh nghiệp, wâl tăch phân, r’văt drăp ndơ

A Trư

2,863
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.