Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh Mạ xă Dak Nia hao ndư nau way ơm kal e

20/07/2017 10:16 G7T+7

Xă Dak Nia (Gia Nghĩa) gĕh 14 mpôl bu nong oh nô gŭ rêh ndrel, tâm nĕ gĕh âk ngăn bu nuyh Mạ, rêh âk ta ăp bon Ting Wel Ðơm, N’Jriêng, Bu Sôp, Phai Kol Pru Ðăng…

Tâm ăp năm lĕ lăn, bơh đah nau uănh trĕng, n’hưch nau kan bơh ăp m’bŭch, ăp ntŭk kan, bu nuyh Mạ ta ntŭk aơ hao ndư n’hanh hôm e prăp mray uĕh âk nau way kal e, nau rêh sa ơm, nau uĕh uĕh tâm nau rêh ôi mhau. Âk nau rbŭn bư brah dơi ndâk tay tâm ban bư brah kah gĭt, bư brah ndrâm dak, bư brah ma mir ba… Nau kan tanh rui, tanh sah waih, n’gon ndrănh yăng… dơi mray n’hanh ntĭm ân oh kon bơh kơi gĭt. Ăp ntil trau sa, ndơ uh kal e, nau pâl way ơm… hôm e gĕh âk tâm nau rêh ôi mhau n’hanh mbơh ntĭm, hưn ân bu gĭt ăp tâ rbŭn pâl tâm xă.

Rbŭn bư brah tâm rnglăp bon lan bơh bu nuyh Mạ xă Dak Nia

Xă Dak Nia gĕh 5 mpôl way tur chĭng pâl n’hanh gĕh ăp ntil ndơ dŏng pâl tâm ba m’boăt, n’hôm, chĭng… dơi prăp mray

Nau kan tanh rui kal e dơi prăp mray uĕh

Gĕh âk bu ur Mạ xă Dak Nia mray ân păng nơm du sam but ao, kông nhong rvăn ta săk

Nau kan tanh ăp ntil ndơ dŏng kal e tâm ban sah, waih, dông bơh bu nuyh Mạ

Trau sa, ndrănh ngêt tâm ban ndrănh yăng, mbêt prung, poăch ndông… dơi bu nuyh Mạ hao ndư n’hanh mbơh hưn ân bu năch gĭt ta mông rbŭn pâl

H' Mai

2,802
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.