Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs M’nông xar Quangv Tinr tuôr truôx banv săc minhx cxưx

01/12/2016 09:58 G12T+7

Xar Quangv Tinr (Đăk R’lâp) muôx 1.963 lênhx nênhs M’nông, txir 17,28% chor nênhs, nhoz tox tsongs ntơưv 4 jos: Ol Bu Tung, Bu Đach, Đăk K’liêng haz Bu Bir. Iz fangz zov chênhr cxiv tsang luz nênhx chuôz zis truôx, vangv mênhx, nênhs M’nông sâuv thangx tsangv nuôr tsinhv trâu saz tuôr truô banv săc văn hoar ntơưv zus minhx cxưx.

Nênhs M’nông ntơưv nuôr tsinhv tuôr lo 23 bôx đruôl chiêng, hur ntơư muôx ntâu bôx đruôl chiêng lâul, muôx grê. Hur 4 luz jos muôx 30 nghês nhân pâuz haz tuôr txơưx ntâu jăngx đruôl chiêng truênx thôngr hur sinh hoatx côngx đôngx. Tiv zix, iz jos por lênhx muôx iz pangz đruôl côngx chiêng, văn nghês, zov chênhr kra tsuô chor hluôs, muôx ntâu pangz đruôl chiêng hluôs… Kuôl pux M’nông sir zôngv six nhoz khôngz chia ntul ntâuz txaix, iz cê chia lo zôngv, iz cê muôs tsuô ntâu qơư nhiav zuôr chia sâu nzir nhiax txas tsuô chuôz zis. Nghêx kraz ndâu, uô chơưr cxuôr… lo pêx xinhv saiz hluz, tuôr tsês, kra tsuô tuz nhuôs.

Ntâu tsêr côngx đôngx lo pêx xinhv zov chênhr tuôr tsês, sir zôngv muôx nux grê hur sinh hoatx ntơưv jêx jos

Luz tsêr M’nông tưs tưz por lênhx khơưs tsês ntâu zangv chuôz zênhx kra ndâu truênx thôngr

Ntâu bôx đruôl chiêng muôx grê lo cxuô cxênhx nênhs M’nông, hur xar tuôr tsês

Ntâu pangz đruôl chiêng hluôs lo cxiv tsang, shuv tsi tsês

Kuôl pux M’nông jos Bu Đach ntul ntâuz thâuv six nhoz khôngz

Iz lênhx M’nông sâuv thangx tsangv por lênhx tưx haox haz muôx tsuô zus iz chêr khâuz ndơưk minhx cxưx

Bình Nhi

1,237
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.